Ozdravný pobyt na Horní Bečvě – 4. třídy

18.6.2019 at 17:04

V termínu od 10. 6. do 14. 6. 2019 se uskutečnil ozdravný pobyt čtvrtých ročníků. Letos jsme vyrazili v počtu 63 žáků, 4 pedagogů a paní zdravotnice. Jeli jsme na Horní Bečvu, kde jsme byli ubytováni v hezkém rekreačním středisku Bečva.

Ozdravný pobyt nesl název PRAVĚK. Pralidé se rozdělili do pravěkých kmenů, v nichž po celou dobu pracovali formou her a soutěží, které pro ně připravili „Pranáčelníci – Fokusáci“. Na programu byly prahry, prasoutěže, prapřehlídka kostýmů, pratáborák s následnou prastezkou odvahy a také jsme se naučili pravěkou píseň „Pravěk“, kterou jsme si nejednou zazpívali.

Celý týden uběhl jako voda, strava byla vynikající, ubytování výborné, program se nám moc líbil a počasí vyšlo na jedničku s hvězdičkou. Všichni „pralidé“ přežili, vrátili se ve zdraví a obohaceni spoustou nových zážitků.

                  FOTOGALERIE 1           FOTOGALERIE 2