Úspěch v soutěži Office Arena 2019

29.4.2019 at 14:18

Dne 31.3.2019 skončilo krajské kolo soutěže Office Arena, která dává žákům a studentům možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office a získat zpětnou vazbu pro další zlepšení. Cílem soutěže je motivovat žáky základních škol všech krajů České republiky k práci s moderními informačními technologiemi a pomoci jim tak zajistit lepší pozici nejen ve škole, ale i při vstupu na pracovní trh.

Neméně důležité je dlouhodobé porovnání úrovně žáků a studentů v oblasti komunikačních dovedností a používání informačních technologií.

Úkolem soutěžících bylo prokázat velmi dobrou znalost kancelářských aplikací a tuto znalost použít v reálném projektu .Z naší školy se do krajského kola Office Arena probojovali tito žáci: Daniel Hatlapatka, Matěj Jurčík a Nela Kelnarová – všichni z 9.B.

Na krásném 2.místě se v krajském kole umístila Nela Kelnarová.

 Bohužel do celostátního kola postupuje jen vítěz. K tomuto úspěchu blahopřejeme a děkujeme všem účastníkům krajského kola za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Orlík Ludvík