Festival ARS POETICA – Puškinův památník

3.4.2019 at 22:16

Dne 29. 03. 2019 proběhlo v Bohumíně krajské kolo Moravskoslezského kraje 53. ročníku soutěže ARS POETICA – Puškinův památník. Tento festival si klade za cíl přispívat k poznávání ruské kultury a umění prostřednictvím přednesu ruské poezie, prózy a písní.
Soutěž probíhá ve třech kategoriích: hudební projev, sólová recitace a ústní projev kolektivů. Letos se zúčastnilo 24 soutěžících.
Žáci naší školy vystoupili v kategorii ústního projevu kolektivů a umístili se na třetím místě. Konkrétně naši školu reprezentovali ze 7.A Vojtěch Škorňa a ze 7.B Martin Bobala, Josef Holáň, Matěj Jaroň, Filip Juli, Šimon Kovář, Veronika Pavlíčková, Christina Rossi a David Stromšík. Jmenovaní žáci vystoupili se scénkou „Doktor Ajbolit“ (česky vyšlo pod názvem „Doktor Bolíto“), což je postava velice populární ruské pohádky o doktoru-veterináři, kterou pro děti napsal Korněj Čukovskij.


Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy, vynikající přípravu a především neskutečné nadšení.

Mgr. Lucie Fiurášková