Recitační soutěž 3. tříd

12.3.2019 at 19:33

Ve středu 6.3.2019  proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže 3.tříd. Sešlo se celkem 12 odvážných recitátorů  a mnoho příznivců z řady diváků, kteří přišli své spolužáky podpořit.Po přivítání zazněly krásné verše od nejrůznějších básníků. I přes velkou trému všichni vystupující sklidili za svůj projev zasloužený potlesk.

Výborných a vynikajících výkonů bylo mnoho, a tak se paní učitelky z poroty musely chvíli radit. A jak to nakonec dopadlo? Na 1.místě se umístil Tomáš  Bártek, na druhém Jan Hrehor a třetí skončila Gabriela Polášková. Na konci dostali všichni recitující zaslouženou sladkou odměnu .Umístěným blahopřejeme a všem ostatním odvážným děkujeme za krásné výkony.

                                                                                                                                                                                                         Mgr.Jiřina Kyselá