Dotazník E-Bezpečí

22.2.2019 at 10:17

Jedná se o dotazník Univerzity Palackého v Olomouci určený pro žáky ve věku 7 – 17 let. 
Dotazník budou vyplňovat žáci 8. a 9. ročníku v hodinách informatiky.
Pokud by chtěli dotazník vyplnit i mladší žáci (třeba ve spolupráci s rodiči), podrobnosti a odkaz najdou zde:Dotazník E-Bezpečí