Recitační soutěž 6. a 7. tříd

19.2.2019 at 21:38

Ve středu 19. 2. 2019 se nejlepší recitátoři z 6. a 7. ročníků zúčastnili školního kola recitační soutěže. Každá třída vyslala své zástupce, kteří se utkali ve školním kole.

Porotu, složenou z vyučujících českého jazyka z 2. stupně, mile překvapily vyrovnané výkony všech recitujících.

Po těžkém rozhodování byli nakonec vybráni 3 nejlepší:

  1. Karolína MACÍČKOVÁ
  2. Jakub ORLITA
  3. Iva HORNIAKOVÁ (náhradník)

Všem děkujeme za účast.

Vítězům blahopřejeme a přejeme úspěchy v okrskovém kole, kde budou společně s Anetou Glogarovou, recitátorkou z kategorie 8. a 9. tříd, naši školu reprezentovat.

Mgr. Alena Bolomová