Informace o zpracování osobních údajů ve škole

23.5.2018 at 13:54

Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpracovává údaje v  případech uvedených v příloze Přehled agend zpracování osobních údajů ve škole.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky, ID DS 2uzsqr9,
  • emailem na adrese reditelna@komenskeho66.cz ,
  • poštou na adrese Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, p.o., ulice Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Anna Pavelková, tel. č. 556209225, email: anna.pavelkova@komenskeho66.cz, k zastižení v kanceláři č. 69, každou středu od 8 do 14 hodin.

Příloha: Přehled agend zpracování osobních údajů ve škole

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka školy