7. C se nakonec médii zmanipulovat nedala

30.9.2016 at 08:47

V pondělí 26. září 2016 naše třída absolvovala dvouhodinový blok preventivního programu, který si pro nás připravila ostravská organizace RENARKON. Tentokráte na téma Manipulace médií. V úvodu jsme si v diskusním kruhu vymezili pojmy – seriózní a bulvární média, poté následovala část prožitková. Dostali jsme úkol vytvořit bulvární zprávu z objektivních informací s cílem pokusit se zmanipulovat diváky. Nutno dodat, že tuhle část programu jsme si náramně užili, neboť skýtala velký prostor naší fantazii.

Po zhlédnutí výživných bulvárních reportáží jsme se přenesli do dob prehistorických.  Rozdělili jsme se na dva domorodé kmeny, jež usilovaly o sporný strom. Do argumentačního souboje se navíc vložil manipulativní lobbista, v podání pána z RENARKONU, který ještě navíc stranou podal každému kmenu zkreslené a dehonestující informace o druhé skupině. Jedna je prý tlupou tupých lidojedů, druhá zase hejnem posedlých divoženek, které uctívají  primitivní pohanská božstva. Přes počáteční podjatost a snahu prosadit výhradně svou  se našemu Kubovi podařilo najít kompromis.  Ani předsudky a manipulativní jednání nás nezviklaly a klobouk dolů, že jsme tuto situaci ustáli a nevydali se v lítý boj jako primitivní národy kdysi.

Čas nám hrál do karet a díky tomu jsme stihli ještě pár důmyslných her. Chcete mě? Zajisté znáte pořad Zdeňka Srstky. V naší upravené verzi jsme spolužákům nabízeli chůvy pro jejich imaginární dítka. Využili jsme své „horstovské“ schopnosti a předvedli parádní reklamní tažení. S jakým překvapením naši klienti v závěru zjistili, že za 20 000 Kč měsíčně se o jejich ratolesti postará třeba takový pan Jan Amos Komenský nebo Jaromír Jágr.

Poslední, a v tomto období aktuální hrou, byly Volby. Pracovník RENARKONU nám představil 2 žhavé kandidáty na post prezidenta, vylíčil ovšem pouze jejich charakter. První byl vášnivým kuřákem, milovníkem alkoholu a hazardu se sklony k hrubému chování  k ženám, druhý naopak vegetariánem, abstinentem, nekuřákem, co rád kreslí obrázky. Naštěstí by mnozí z nás zvolili Winstona Churchilla, nikoliv Adolfa Hitlera.

Dříve platilo, že média byla hlídacím psem demokracie. V dnešní době však musíme být obezřetní. Informace, které nám poskytují, totiž nejsou vždy zcela objektivní a stává se, že nenápadně usilují o ovlivňování našich názorů a podvědomí.

Mgr. Petra Běhalová