Svítí, svítí slunce nad hlavou 6. C

23.4.2016 at 20:45

Heslo: „Den Země“.

Dress Code: zelená (alespoň ponožky děckááááááá).

Realizační tým: Míša, Kika B., Anetka, Nelča.

Oslavy Dne Země se po celém světě oficiálně tradují již od roku 1990. Ani naše sportovní třída 22. 4. nezahálela a jala se tento den oslavit aktivně a v přírodě.

Ráno jsme se vydali směr Skalky. Dostali jsme úkol: ve skupinkách v průběhu celého dne vymyslet pamětní báseň o třech strofách, jež musí obsahovat 3 klíčová slova – příroda, 6. C a Svojsík. Zastavovali jsme na místech Nového Jičína, která nám skýtala přírodní skvosty. Vzájemně jsme si o nich předávali zajímavé informace, kupř. v Janáčkových sadech pod lípou, u bludných balvanů, u staré observatoře, před Svojsíkovou alejí, u slunečních hodin nebo na Skalkách. Nejenom že jsme se dozvěděli spoustu nového (o historii Dne Země, o přírodních symbolech v našich státních znacích, přítomnosti bludných balvanů ze Skandinávie v našem městě, kdo to byl Antonín Svojsík, o skautingu či ekologii), ale zažili jsme spoustu legrace (závody s paní učitelkou třídní do kopce Svojsíkovy aleje, při fotbalu a volejbalu, ekologických aktivitách, sedacích kartách, fitness stezce, setkání se zvířaty: ještěrkou Žanetou a ještěrem Lojzíkem, pejsky, koňmi), zorganizovali jsme si prima piknik v trávě a v závěru se odebrali na školní hřiště, kde jsme oběhli charitativní kolečko pro Verunku. Nebyla by to ale 6. C, aby si svůj freestylový běh „nevytunila“. Běželo se za sebou a pozpátku! To bylo fyzicky daleko náročnější než klasický běh. Naše třída a naši rodiče vybrali krásných 3 120,- Kč. Moc všem děkujeme. Leč ještě jedno veliké poděkování patří paní učitelce Natálce Chmelové, která doplnila naše řady. Byla pro každou srandu a díky její vstřícnosti jsme mohli v počtu 29 žáků opustit pomyslné brány naší školičky.

Domnívám se, že jsme prožili jeden z nejpěknějších dnů, které jsme spolu za těch 8 společných měsíců mohli strávit. Alespoň já, třídní učitelka, jsem zaznamenala, že bezva atmosféru podnítilo nejen krásné počasí, ale hlavně Příroda. Znovu jsem se utvrdila v tom, jak blahodárný vliv může mít na lidskou psychiku, a tím i stmelování kolektivu. Odcházeli jsme příjemně unaveni, s úsměvem na rtech a hřejivým pocitem, že jsme Verunce alespoň malinko pomohli.

Mgr. Petra Běhalová, třídní učitelka 6. C