Preventivní program RENARKONU na téma „Šikana“

15.12.2015 at 22:24

Ve středu 9. 12. 2015 za námi opět přijel pracovník RENARKONU, abychom se společně zamysleli nad tím, co je to šikana, jaké může mít fatální následky a jak se jí ubránit.

 I když jsme se domnívali, že informací máme dosti, dozvěděli jsme se spoustu nových faktů, kupř. co je to stalking anebo grooming. Dvouhodinová debata byla vedena v komunitním kruhu, což skýtalo velmi pohodovou a uvolněnou atmosféru, dokonce jsme se hodně nasmáli, neboť přednášející byl skvělý vypravěč a jeho nadhled s ironií vyvolávaly v naší třídě salvy smíchu.

Uděláme maximum pro to, aby v naší třídě, blízkém i vzdáleném okolí nebyl nikdo, kdo by musel snášet něco tak hrozného, jako je šikana.

  

Mgr. Petra Běhalová