6.C fandí Katalánii

27.11.2015 at 16:01

Multikulturní výchova je jedním z průřezových témat Školního vzdělávacího plánu. Využili jsme proto poznatků ze zahraničního projektu, do něhož se zapojila i naše třídní učitelka, a v pondělí 23. 11. si udělali třídnickou hodinu, v níž nám byla představena Katalánie s úzkým zaměřením na partnerskou školu v městečku Bellpuig. Hodina byla vedena metodou CLIL (v anglickém jazyce) a obsahovala: reálie, poslech katalánské hymny, zajímavosti o tamějším školství a běžné denní výuce, minilekci katalánštiny, soutěžní kvíz o dáreček z Bellpuig a degustaci katalánských dobrůtek.

Rádi bychom s naší partnerskou školou navázali další kontakt, a to projektem o českých vánočních zvycích a obyčejích.

Mgr. Petra Běhalová

odkaz na katalánskou hymnu: https://www.youtube.com/watch?v=PuYMgb2qHX8