6.C na policejní stanici – preventivní program „Drogy“

27.11.2015 at 18:55

Ve středu 25. 11. 2015 jsme se odebrali na policejní stanici na ulici Svatopluka Čecha, abychom se z úst poručíka Petra Gřese dozvěděli nové informace o drogové problematice (druhy drog, jejich negativní působení na zdraví, chování i vzhled člověka, právní povědomí a samotná vyšetřovací praxe). Beseda byla vedena poutavým vypravováním pana policisty, dokonce jsme si prohlédli kufřík, v němž se skrývaly makety jednotlivých druhů drog v různých skupenstvích, mohli jsme si „omáknout“ přístroje na měření alkoholu i drog. Zhlédli jsme rovněž několik autentických shotů zachycujících fatální dopad drog na životy našich vrstevníků v Americe. V závěrečné fázi jsme vznesli dotazy, které nás v průběhu přednášky ještě napadly. V rámci zpětné vazby jsme byli osloveni, máme-li zájem, a to my máme, abychom vytvořili videoprojekt s drogovou tematikou, který bude zařazen do soutěže vyhlášené Policií ČR. Mile nás také překvapil dárek, a to taška se spoustou dárečků s motivy Policie ČR.

Děkujeme za takto pěkně zpracovaný preventivní program, který nás dostal ze školních lavic přímo na místo, kde se problematika drog řeší v praxi, a to na policejní stanici.

Mgr. Petra Běhalová