Preventivní program o drogové problematice

27.11.2015 at 18:49
Žáci 6. tříd absolvovali v listopadu protidrogový preventivní program v prostorách oddělení Policie ČR.
Obsahem programu byly základní informace o drogové problematice, závislosti, kriminalitě závislých atd.
Součástí byla zajímavá přednáška a také diskuze, do které se děti aktivně zapojily.
Program tématicky navazuje na učivo Vkz v šestých třídách.
http://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/19183/na-novojicinsku-varuji-pred-drogami-uz-11lete-deti