Slavnostní vyhodnocení soutěží MŠMT ve SVČ Fokus

24.6.2015 at 21:46

Dne 17. 6. 2015 byly slavnostně předány ceny žákům, kteří reprezentovali své školy na soutěžích a olympiádách během školního roku 2014/2015.

Za naši školu převzali ocenění žáci, kteří se umístili na předních místech v konverzačních soutěžích v německém a anglickém jazyce.

Martin Kozák – Nj – 1. místo, kategorie I.A, 6. A

Sára Šlosarová – Nj – 2. místo, kategorie I.A, 6. A

Vendula Janková – Nj – 1. místo, kategorie I.B, 7.A

Eliška Bechná – Nj – 2. místo, kategorie II.B, 9.A

Maxim Tyraj – Aj – 1. místo, 9.A

   

Děkuji všem žákům za reprezentaci školy.

Mgr. Dana Kirthová