Školní družina v knihovně

19.5.2015 at 20:43

Ve středu 6. května se děti ze školní družiny vydaly na návštěvu městské knihovny. Na místě děti čekala milá paní knihovnice, která si pro děti připravila různé soutěže. Děti tak společně v malých týmech mohly plnit nejrůznější úkoly. Na závěr jsme si mohly prohlédnout prostory dětského oddělení a knihy, které nás zajímaly. Někteří se dokonce rozhodly, že ještě odpoledne knihovnu znovu navštíví i se svými rodiči, aby se mohly zaregistrovat jako nový čtenáři.

Děkujeme skvělé paní knihovnici, Radce Grofové, za pěkné odpoledne.

Bc. Patricie Plášilová, vychovatelka