Získali jsme nové znalosti v Malém světě techniky

12.11.2014 at 23:46

Dolní oblast Vítkovic, spolupracovníka Moravskoslezského kraje s projekty Krajského úřadu a s Vysokou školou báňskou a Technickou univerzitou Ostrava, měli možnost navštívit i žáci nynějších devátých ročníků. Toto obohacení výuky progresivním způsobem dopřál žákům ojedinělý projekt NatTech, jehož záměrem je popularizovat technické a přírodovědné obory v celém Moravskoslezském kraji. Naším cílem se proto 4. až 6. listopadu 2014 stala Expozice U6 – Malý svět techniky, který obsahoval hned osm sekcí, jimiž jsme prošli.

  

Délka prohlídky velmi rozlehlé trasy zabrala zhruba dvě hodiny a od běžné výuky, kde se ve své podstatě jedná spíše o teorii, nám tento projekt poskytl hlavně praktické poznatky. Zřejmě všem se díky oné autentičnosti látka jeví jasnější a pochopitelnější než při učení z knih. Což je i jedním z cílů samotného projektu. Pro každého byla zajímavější odlišná část expozice. Počínaje krátkým úvodním filmem ve velkém „šroubu“, přes Křečkostroj (lidský jeřáb), páky a kladky, obráběcí dílnu, plynová pístová dmýchadla, výrobu elektřiny – kterou se i nám podařilo díky šlapání úspěšně vyrobit – ponorku Nautulis, vodní svět, zaznamenávání zvuků a konče frekvenčním duhovým tunelem. Na vítkovické výstavě nechybí samozřejmě ani řada simulátorů a trenažérů, ani škodovková řada automobilů jako „embéčko“ 1000, Škoda 105 i Favorit. To byla, dle mého názoru, bezpochyby nejzajímavější část, jelikož těmito zachovanými skvosty je možné doslova prolézat a vyzkoušet si ten ojedinělý pocit za volantem těchto vzácných exponátů.

   

  

Toto vše je ovšem jen letmý průřez obsáhlou expozicí Dolních Vítkovic, protože zajímavostí a věcí k vidění a vyzkoušení je nespočet. Svoje kouzlo celé naší výpravy za technikou mělo i příznivé listopadové počasí, které už nemohlo být slunečnější, a proto bylo skvělým plusem, že jsme jej díky projektu NatTech mohli strávit v zajímavém prostředí. Všichni po této zkušenosti pevně doufáme, že v budoucnu si budeme moci zopakovat něco podobného.

Nela Přadková, 9.A