Slabikářový den v prvních třídách

31.10.2014 at 18:05

Pátek 31. 10. 2014 byl pro naše prvňáčky neobvyklým a malým svátkem.

             Písmenko k písmenku, zapamatovat si, skládat do slabik a brzy poté do slov. Číst první jednoduché větičky. Zvládli Živou abecedu, přepisují tiskací písmena do psacích, proto je čas na první velkou změnu. Ano, nastal čas předat našim malým prvňáčkům Slabikář……

K této příležitosti si žáci 4. B pod vedením paní učitelky Mgr. Jiřiny Kyselé nacvičili pohádku – Příběh o malé Lindě, která byla motivována naučenými písmenky a říkankami z Živé abecedy.

Každý prvňáček dostal od své paní učitelky svůj Slabikář a k tomu nechyběla ani malá sladká odměna.

                                                                                                                                                                       Mgr. Simona Segeťová

    (fotogalerie 1. A)                                      (fotogalerie 1. B)                                      (fotogalerie 1. C)