Všem našim žákům i jejich rodičům přejeme krásné a pohodové prázdniny.

1.7.2020 at 10:21

Bezpečně na prázdniny

Výběr stravného na měsíc červenec

19.6.2020 at 14:11

Výběr stravného na měsíc červenec – 22.06. od 7:00 – 15:00

Školní jídelna bude v provozu do 17. 7. 2020.

Během července bude výdej obědů od 11:00 do 11:30.

 Cena stravného

 

cizí strávníci                        64,- Kč za oběd

                                                                                                                                 

Renáta Radová, vedoucí školní jídelny  

Předání vysvědčení

18.6.2020 at 17:43

Předání vysvědčení pro žáky 1. i 2. stupně proběhne  v úterý 30.6. v 8.00 hodin.

Žáci musí přinést čestné prohlášení.

Vysvědčení nepřítomným žákům se bude vydávat v pracovních dnech 1. až 10. července od 8 – 12 hodin na sekretariátu školy, a to pouze žákům nebo jejich zákonným zástupcům.

RNDr. Jitka Hanzelková

Připojené dokumenty:

Čestné prohlášení

Aktivity pro žáky 6.- 8. tříd (22.6.- 26.6.)

12.6.2020 at 13:18

V týdnu od 22.6. do 26.6. již nebudou probíhat třídnické práce. V tomto týdnu nabízíme žákům zapojení do aktivit.

Pravidla pro zapisování:

1. Docházka je stále dobrovolná, a proto je účast na aktivitách nepovinná

2. Žák si volí pouze 1 aktivitu dle svého zájmu

3. Maximální kapacita je 15 žáků, pouze u výletu do ZOO je kapacita 45 žáků (vždy rozhoduje datum zapsání do formuláře)

4. U výletu do ZOO je hrazena doprava a vstupné školou (dotace Společně zvládneme více II)

5. Pokud je aktivita již naplněna, objeví se tato informace v dotazníku

6. Učitelé zašlou zapojeným žákům bližší informace přes ŠOL – místnost, čas, pomůcky (nestanoví-li učitel jinak, pak aktivita probíhá v době od 8:30 – 10:30)

7. Pokud žák nechodil na třídnické práce a chce se do aktivit zapojit, pak musí přinést čestné prohlášení (dostupné ke stažené na webu nebo vytištěné na vrátnici školy)

8. Formulář je otevřen do středy 17.6. do 12 h

Formulář k zapisování:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftCwDAzBpM0Yqqb5F5iQ7r32AUA0ek4G4jMGyNSx48n9FIfA/viewform

 

PhDr. Alexandra Habdasová

Nástup žáků 2. stupně od 8.6.2020

2.6.2020 at 12:47

Vážení rodiče,

v příloze najdete pravidla pro žáky 2. stupně platná od 8.6.2020 a vzor čestného prohlášení.

Čestné prohlášení je také k dispozici na vrátnici školy.

Čestné prohlášení vyplňujte k datu 8.6.2020.

 

Připojené dokumenty:

Pravidla a harmonogram nástupu žáků 2. stupně

Manuál ochrana zdraví a provoz škol v aktualizované verzi od 27.5.2020 je ke stažení zde.

Čestné prohlášení

RNDr. Jitka Hanzelková