Planeta Země


Témata:

Planeta Země

Měsíc a umělé družice Země

Slunce a Vesmír

Vývoj názorů na planetu Zemi

*
zápis samostatná práce domácí úkol použitá literatura


Planeta Země


Hlavní Rozměry Země:

Obvod Země : 40 000 Km

Poloměr Země : 6 378 km

Povrch Země : 510 mil. Km²
planeta_zeme_zapis

Planeta Země

tvar - přibližně kulatý
glóbus - zmenšený model Země

Pohyby Země
1. kolem své osy - 24 h, ze Z na V, střídání dne a noci
zemská osa - pomyslná čára, která protíná Zemi v S a J zemském pólu
2. kolem Slunce - 365 dní ( 366 ) - střídání ročních období
planeta_zeme_samostatna_prace

Samostatná práce :

1. Kolik přibližně měří vzdálenost od povrchu Země do jejího středu?
2. Jaká je rozloha povrchu Země?
3. Jaký tvar má Země?
4. Jak se nazývá model zeměkoule?
5. Proč se říká naší planetě Modrá planeta?
6. Jaké pohyby vykonává Země?
7. Proč se střídá den a noc?
8. Jak nazýváme dobu, během níž oběhne Země jedenkrát okolo Slunce?
9. Kterým směrem se země otáčí?
10. Kam směřuje zemská osa při oběhu Země kolem Slunce?

planeta_zeme_domaci_ukol

Domácí úkol :

Zjisti co je to souhvězdí? Znáš nějaká? Nakresli si souhvězdí do sešitu a napiš, jak se jmenuje.
*
zápis samostatná práce domácí úkol použitá literatura Měsíc a umělé družice Země


Hlavní Rozměry Měsíce :
Vzdálenost od Země  : 384 000 Km
Poloměr Měsíce : 1 738 km
Povrch : 37,96 mil Km²
mesic_zapis

přirozená družice Země
Pohyby : 1. kolem své osy - 28 dní
               2. kolem Země - 28 dní
               3. společně se Zemí kolem Slunce
Povrch : plošiny tmavých hornin, krátery, není zde voda ani vzduch
21. 7. 1969 - Neil Armstrong a Edwin Aldrin přistáli na Měsící
Umělé družice = automatické přístroje bez lidské posádky
- vysílají zprávy o počasí, přenášejí TV signály, programy, fotografují ...

Edwin Aldrin   Neil Armstrong
mesic_samostatna_prace

Samostatná práce :

1. Které pohyby vykonává měsíc?

2. Co je základem pro vymezení období jednoho měsíce v kalendáři?

3. Popiš povrch Měsíce.

4. Proč není na Měsíci život?

5. Jaký je rozdíl mezi přirozenou a umělou družicí?

6. Jaký je význam umělých družic

družice Fuse družice Demeter
mesic_domaci_ukol

Domácí úkol :

Sleduj zprávy o současných družicových letech, o výzkumu Měsíce a planet.

  
družice Astra družice Marsu


slunce_a_vesmir
zápis samostatná práce Planety domácí úkol použitá literatura


Slunce a Vesmír


slunce_a_vesmir_zapis

Hlavní Rozměry Slunce :

Poloměr : 700 000 km
Teplota na povrchu : 5700 K
Teplota jádra : 15 000 000 K

Složení Slunce :

75 % vodíku
25 % hélia

- tvoří střed Sluneční soustavy
- žhavá plynná koule
- hvězda, otáčí se kolem své osy
- vyzařuje teplo a světlo - Život na Zemi

Sluneční soustavu tvoří : Slunce, planety, družice, komety a meteorická tělesa

- naši Galaxii nazýváme Mléčná dráha
- Vesmír - všechny Galaxie

 

Planety :Merkur

Merkur je tak blízko Slunce, že nemá ani atmosféru, ani oceány. Na skalnatém povrchu vystupuje teplota až na 350º C

 

www.astro.arms.cz/merkur.htm
Venuše

Celý povrch Venuše je zakryt hustými oblaky, které zachytávají sluneční teplo, takže na jejím povrchu dosahují asi 480º C, nejvíce ze všech planet naší sluneční soustavy.

 


www.astro.arms.cz/venuse.htm

 

Země

Země má vzduch, který tvoří atmosféru, a oceány naplněné vodou. Průměrná teplota dosahuje 22º C. Vzduch a voda v kapalném skupenství jsou nezbytnou podmínkou života. Kdyby bylo na Zemi tepleji, voda by se vypařila, kdyby se příliš ochladilo, voda by zmrzla.www.astro.arms.cz.zeme.htm
 

Mars

Mars je malá, vyprahlá planeta s červeným skalnatým povrchem. Je na ní chladno, kolem - 23 º C, a na pólech jí sedí dvě čepičky z ledu a zmrzlého plynu. Má dva obrovské měsíce - Fobos a Deimos.

www.astro.arms.cz/mars.htm

 

Jupiter

Jupiter je největší planetou sluneční soustavy. Má 16 měsíců. Jeho povrch je vytvořen ze směsi kapalin a plynů, zakrývají pásy oblaků, v nichž dochází k atmosférickým vírům. Je to studená planeta, obklopená prstencem prachu.

www.astro.arms.cz.jupiter.htm

Saturn

Saturn je obrovská planeta, téměř tak velká jako Jupiter. Atmosféra je rozdělena na velký počet pásů tvořených bouřkovými mraky kroužícími kolem planety, takže dostává prstencový vzhled. Saturn má pevné jádro obklopené ledem a plynem vodíkem. Má nejvíce měsíců ze všech planet. Astronomové se domnívají, že je jich nejméně 22.


www.astro.arms.cz/saturn.htm

Uran

Uran má pevné kovové jádro obklopené ledem a plyny. jeho modrozelenou atmosféru tvoří převážně vodík, metan a hélium. teplota na povrchu je extrémně nízká - kolem - 215º C.
www.astro.arms.cz/uran.htm
 

 

Neptun

Neptun má jasně modrou vodíkovou atmosféru, v níž jsou mraky metanu a čpavku. Má kamenné jádro velké asi jako Země. Kolem Neptunu můžeme vidět tři prstence a osm obíhajících měsíců

www.astro.arms.cz/neptun.htm


Pluto

Pluto je nejvzdálenější a zároveň nejmenší planetou naší soustavy, jeho průměr dosahuje pouze pětinu průměru Země. Teplota se pohybuje kolem - 230 º C, takže má nejstudenější povrch ze všech planet. Pluto má jeden měsíc téměř poloviční velikosti jako má sama planetawww.astro.arms.cz/pluto.htm


vesmir_samostatna_prace

Samostatná práce :

1. Proč se mluví o Slunci jako o dárci života ?

2. Jaký má Slunce tvar ?

3. Z jakých látek se skládá ?

4. Vyjmenujte planety ?

5. Která vesmírná tělesa tvoří sluneční soustavu ?

6. Které pohyby vykonává Slunce ?

7. Co je to souhvězdí ?

8. Co mají jednotlivé planety stejné a v čem se naopak liší ?vesmir_domaci_ukol

Domácí úkol :

Vyber si jednu z planet sluneční soustavy a zjisti o ni co nejvíce informací

vyvoj_nazoru
zápis domácí úkol použitá literatura


Vývoj názorů na planetu Zemi


vyvoj_zapis

- prvotní představa lidí = plochá deska,která se vznáší nebo plave na vodě

- Země jako veliká koule = starověcí Řekové (kosmos) vesmír

- Země je střed Vesmíru ( Řekové, Římané )

- Mikuláš Koperník - Země je planeta a obíhá kolem Slunce

- Giordano Bruno - správné tvrzení ( Vesmír netvoří jen Slunce a planety, Slunce je jedna z miliardy hvězd)

Mikoláš Koperník Giordano Bruno
vyvoj_domaci_ukol

Domácí úkol :

Zjisti informace o M. Koperníkovi a G. Brunovipouzita_literatura

použitá literatura :
Kol. autorů.: Svět v rekordech ( atlas superlativů ).Geomedia s.r.o., Praha 1997
Kol. autorů.: Velká encyklopedie zeměpisu s podrobným atlasem.Svojtka&Co, Praha 2006
Parramon´s Editorial team.: Fyzická geografie.,Fragment Praha 2005
Kol. autorů.: Země ( poznáváme naši planetu )., Fortuna Print, Praha 2003
James F. Luhr : Země.,Knižní klub , Praha 2004
Lorenc P.: Planeta Země.,MOBY DICK, Praha 1997
Kol.autorů.:Zeměpis., SPN, Praha 1988

obrázky a gify byly použity z internetu z vyhledávače google
výukový software ACTIVstudio