Biosféra


Témata :

Biosféra

Vegetační pásy

Tropické lesy

Savany

Pouště

Subtropy

Stepi a lesní krajiny mírného pásu

Tajga

Tundry a polární pustiny

Krajina


 

 

 

 

 

 
-

zápis                                                poznáš zvířata a rostliny?                                            použitá literaturaBiosféra


Země je jediná planeta, na které existuje živá příroda. Živou přírodu dělíme na dvě základní skupiny. Rostliny a živočichy. Na planetě Zemi existují milióny těchto forem života. Téměř všechny potřebují k přežití světlo, teplo, potravu, vodu, vzduch. O živém obalu naší planety hovoříme jako o biosféře.

 

 

 

 

 

 

 

-

Různé druhy rostlin a živočichů nazýváme organismy, a ty vytváří přírodní společenstva ( les, roj ... ). Všechny organismy dohromady tvoří živý obal planety
= biosféru

Životní podmínky se mění od rovníku k pólům ( vegetační pásy ) a od hladiny oceánů směrem k vrcholům hor ( výškové stupně ) 
 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

 -

zápis                                                       samostatná práce                                                použitá literaturaVegetační pásy 

 

 

 

 

 

 

-

I. Teplý : 1. tropické deštné lesy
               2. tropické střídavě       vlhké lesy
               3. savany
               4. pouště a polopouště
               5. subtropy

II. Mírný : 1. stepi
                 2. lesostepi
                 3. lesy mírného pásu

III. Studený : 1. tajga
                      2. tundra lesotundra
                      3. polární pustiny

             
                     

-


Samostatná práce :

1. Které oblasti Země mají pro život nejlepší podmínky?

2. Ve kterých krajinách brání bohatšímu životu sucho?

3. Ve kterých krajinách se životní podmínky mění podle ročních období?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-

zápis               samostatná práce               zvířata a rostliny                domácí úkol                  použitá literaturaTropické deštné lesy


V tropických deštných prales prší denně a je tam horko. Rostou zde mnohametrové liány. Někdy se označuje jako " zelené peklo" Je jedinečné, ale stále více ohrožované lidskou civilizací.

Pás deštných pralesů se nachází kolem rovníku. Patří se oblasti kolem Amazonky, Guyany, rovníková Afrika, východní pobřeží Madagaskaru, jižní Asie, jihovýchodoasijské ostrovy a Austrálie. Vyskytuje se zde více než polovina druhů zvířat a rostlin na světě. V průběhu 60 až 1OO milióny let se jak fauna, tak flóra optimálně přizpůsobily extrémním podmínkám tohoto ekosystému. Tropický deštný prales se skládá z několika pater, ty tvoří odlišné životní prostředí. V každém patře se vyskytují specifické rostliny a živočichové.

 

 

 

 

 

 

-

domácí úkol :

Zjisti, jak se nazývá nejsilnější a největší lidoop na Zemi?              

Zjisti, zda může slon žít v pralese?

 

 

 

 

 

 

-

rozkládají se 10° na S a na J od rovníku
divoký bujně zelený porost, srážky po celý rok a vyhřívaný sluncem
stromová patra ( bylinné, keřové, stromové ), hodně druhů rostlin a živočichů
liány, orchideje, mechy, opice, ptáci, hadi, hmyz, krokodýli
kácení - plantáže - tropické plodiny : banány, káva, kakao, kokos, kaučuk

oceán - stálá teplota, hodně druhů, žraloci, delfíni, létající ryby

tropické střídavě vlhké lesy - střídá se období dešťů a sucha  banánovník                 kavovník
-

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Popište složení tropického deštného lesa.

2. Která zvířata v něm žijí?

3. Jak člověk mění a využívá tropické deštné lesy?

4. Kde se na Zemi rozkládají tropické deštné lesy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

zápis                     samostatná práce                              domácí úkol                                    použitá literaturaSavany


Savany jsou oblasti, převážně v Africe, kde žije mnoho zvířat. Po nekonečných pastvinách se táhnou početná stáda kopytníků a ve stínu osamělých stromů odpočívají šelmy. Jsou to travnaté otevřené pláně. V savanách se střídají pouze dvě roční období a to období dešťů a období sucha. Roste zde jen málo stromů, ale hodně druhů trav, které odolávají suchým podmínkám.

Savany se rozkládají mezi rovníkovými tropickými lesy a pouštními oblastmi kolem obratníků. K nejznámějším savanám patří Campos v Brazílii, Llanos na Orinoku, travnatá savana Serengeti ve východní Africe a suché lesy v Austrálii.

 

-

tvoří ji traviny a roztroušené stromy
období dešťů a sucha
zebry, žirafy, hroši, nosorožci, sloni, lvi, hyeny, pštrosi, antilopy - národní parky
pastviny pro dobytek
plantáže - bavlník, obilí, podzemnice olejná = arašídy

 

 

 

 


 

-

Domácí úkol :

Zjisti, co je to baobab.

Jak se nazývá strom, který roste v savanách? vytváří jen malé listy, aby co nejvíce zamezil odpařování vody?


 

 

 

 

 

  

-

Samostatná práce :

1. Vysvětli rozdíl mezi savanou a tropickým lesem?

2. Víš jaké nebezpečí hrozí slonům a nosorožcům?

3. Zjisti v atlase světadíly, ve kterých jsou savany. Která zvířata tam žijí?

4. Jaké podnebí je příznačné pro oblasti savan?

5. Jak lidé využívají savanu?

6. Proč jsou v oblastech savan zřizovány národní parky?

7. S pomocí atlasu najdi názvy národních parků v Africe.
 

-

zápis             samostatná práce              tvary písečných dun               domácí úkol                  použitá literaturaPouště a polopouště


Jsou to nejsušší a nejteplejší místa na světě. Spadne zde méně než 250 mm srážek za rok. Žije zde jen málo rostlin a živočichů, žijí zde jen Ti, kteří jsou schopni odolat extrémním podmínkám celodennímu žáru a minimu vody.

Všechny pouště rozkládají mezi 15° a 35° zeměpisné šířky. Dochází zde k obrovským teplotním rozdílů mezi dnem a nocí. Neexistují zde výrazná roční období.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

málo srážek ( 250 mm za rok )
odnesená úrodná půda
velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí
prachové bouře
artézské studně
oázy : místo v poušti, kde je voda ( datle, obilí, zeleniny )
velbloudi
dezertifikace - rozšiřování pouští
největší Sahara : 9 mil km²
 

-

Domácí úkol :

Zjisti, rozlohou 3 největší pouště světa.

zjisti, co nejvíce informací o dezertifikace?

 

 

 

 

 

 

 

--

Samostatná práce :

1. Vyhledej na mapě tyto pouště : Sahara, Kalahari, Velká písečná poušť, Gobi, Atacama, Mohavská poušť, poušť Namib. Ve ketrých světadílech se nacházejí?

2. Co je to oáza?

3. Co je to vádí?

4. Které plodiny jsou typické pro oázy?

5. Vyjmenuj zvířata, která na poušti žijí?

6. Jak vznikají pískové přesypy?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

zápis                           samostatná práce                           domácí úkol                                 použitá literaturaSubtropy


Mezi 20° a 40° severní a jižní zeměpisné šířky se rozkládá subtropické vegetační klima. Někdy se označuje jako středomořské podnebí. Takovéto pojmenování získalo podle Středozemního moře. Léta jsou horká a bez srážek, v zimě přinášejí větry od Atlantiku deštivější počasí.
Toto podnebí se vyskytuje jen v malé části světa : kolem Středozemního moře, v Austrálii, v Africe a v USA kolem města San Francisco.
Rostliny, které zde rostou musí být odolné proti suchým horkým létům. Rostou zde hlavně kosodřeviny, pěstují se hlavně citrusové plody ( mandarinky, pomeranče, citróny ) dále olivovníky a v Portugalsku korkový dub.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

horké suché léto, teplá deštivá zima
ovce, kozy

1. středozemní moře - tvrdolistá vegetace, macchie / mekí /, citrusy, datle, olivy, fíky, vinná réva, mandle,korkový dub

2. Austrálie - eukalyptus = blahovičník ( medvídek koala )


             olivový háj                                  korkový dub                         medvídek koala na blahovičníku

 

 

 

 

 

 

-

Zjisti, co je to Everglades? Kde se nachází?

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Jak se přizpůsobilo rostlinstvo v subtropických oblastech suchým a horkým létům?

2. Které subtropické plodiny se u nás prodávají?

3. Co víš o eukalyptu?

4. Co patří mezi citrusy?

5. Kde se pěstuje korkový dub?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

zápis                             samostatná práce                                domácí úkol                          použitá literaturaStepi a lesní krajiny mírného pásu


 

 

 

 

 

 

 

 

-

Stepi - travinná společenstva
černozemě - rozorání - obilí
hraboš, sysel, zajíc, ptáci
pastviny - kůň, ovce
oceány - 2/3 světového úlovku, sledi, tresky

lesostepi - travnaté porosty a listnaté lesy

Lesy mírného pásu - původní krajina přeměněná na pole a louky
jelen, srnec, liška, prase divoké, ptáci.......
listnaté - smíšené - jehličnaté 
stepní krajina                                                       lesy mírného pásu

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Proč právě lesy a stepi byly nejvíce přeměněny člověkem?

2. Proč ve stepích žije hodně dravých ptáků?

3. Jaké půdy jsou v krajinách stepí?

4. Jaké podnebí je typické pro stepní krajiny?

5. Na které polokouli  se rozkládá většina lesů mírného pásu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol :

1. zjisti co jsou to :        a)  prérie        b) pampy

 

 

 

 

 -

zápis                                                      samostatná práce                                                použitá literaturaTajga


 

 

 

 

 

 

 

 

-

jehličnaté lesy na S polokouli ( Rusko, Kanada )
krátká teplá léta, dlouhé mrazivé zimy se sněhem
smrk, jedle, modřín, borovice
medvěd, vlk, los, jelen, liška, kuna
největší lesní plochy - těžba dřeva
lov kožešinové zvěř

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Co je to tajga?

2. Které stromy v tajze rostou? Uveď konkrétní druhy stromů.

3. Najdeme tajgu i na jižní polokouli?

4. Pomocí atlasu urči, které státy se v tajze nacházejí?

5. Jaký hospodářský význam má tajga?

6. Která zvířata v tajze žijí?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

zápis                       samostatná práce                              domácí úkol                                  použitá literaturaTundry a polární pustiny


 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
tundra a lesotundra : trávy, mechy, lišejníky
polární liška, zajíc bělák, sova sněžná, chov sobů
dlouhodobě zmrzlá půda = permafrost

polární pustiny : krajina pokryty sněhem a ledem
živočichové při pobřeží, málo druhů, ale hodně jedinců = kolonie
lední medvěd, tuleň, mrož, tučňák, ryby, velryby, plankton, albatros

 

 

 

 

 

 

 

 


-
Samostatná práce :

1. Proč nejsou tundry a polární pustiny dosud příliš přeměněny lidskou činností?

2. Jak jsou tyto oblasti využívány člověkem?

3. Na které polokouli se tundry nacházejí?

4. Proč se veškerý život polárních pustin odehrává na pobřeží?

5. Proč se v přírodě nemůžou potkat lední medvěd a tučňák?

6. Zopakuj si co je polární den a polární noc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol :

1. Které zvíře je typickým obyvatelem tundry? Co je jeho potravou? Zjisti o něm informace.

 

 

 

 

 

 

 

-

zápis                                                     samostatná práce                                                 použitá literaturaKrajina


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

1. přírodní - vznikla dlouhodobým působením přírodních činitelů
odlehlé a mál osídlené oblasti ( pouště, velehory, polární oblasti, .... )

2. kulturní - přírodní krajina přeměněná člověkem na Zemi převládá

a) lesohospodářská - převládá les, který člověk využívá a ošetřuje
b) zemědělská - pole, louky,pastviny, vinice, sady
c) těžební - povrchová těžba NS
d) městská - domy,
ulice, závody, sportoviště... - znečištěné ovzduší

zásahy do krajiny by měly nejen odpovídat potřebám lidské společnosti, ale měly by také umožňovat zachování přírodních složek krajiny

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Ze kterých částí se skládá krajinná sféra?

2. Jak lidé přetvářejí krajinu, v níž žijete.

3. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi přírodní a kulturní krajinou?

4. Které hlavní typy kulturní krajiny znáte?

5. Jak lidé chrání krajinu, v níž žijeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

použitá literatura :

Kol. autorů.: Svět v rekordech ( atlas superlativů ).Geomedia s.r.o., Praha 1997
Kol. autorů.: Velká encyklopedie zeměpisu s podrobným atlasem.Svojtka&Co, Praha 2006
Parramon´s Editorial team.: Fyzická geografie.,Fragment Praha 2005
Kol. autorů.: Země ( poznáváme naši planetu )., Fortuna Print, Praha 2003
James F. Luhr : Země.,Knižní klub , Praha 2004
Lorenc P.: Planeta Země.,MOBY DICK, Praha 1997
Kol.autorů.:Zeměpis., SPN, Praha 1988

obrázky a gify  byly použity z internetu z vyhledávače google
výukový software ACTIVstudio