Atmosféra


Témata :

Atmosféra

Počasí, Pozorování počasí,

Roční chod počasí u nás,střídání ročních období

Podnebí

Trvání dne a noci na Zemi, Den, noc podle zeměp.šířky

Celkový oběh vzduchu v atmosféře

Teplotní pásy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

-

zápis                            samostatná práce                           domácí úkol                               použitá literaturaAtmosféra


Atmosféra je plynný obal Země, který je k Zemi připoután gravitační silou, jenž nám zaručuje, že plyny neuniknou do okolního vesmírného okolí. Název atmosféra je odvozen z řeckého slova atmos, což znamená v českém překladu pára. Atmosféra je tvořena směsicí plynu, které souhrnně nazýváme vzduch. Tento vzdušný obal Země má na svědomí to, že můžeme dýchat, volně se procházet po povrchu planety a to, že se na naší planetě mohl vyvinout život.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-

atmosfera_zapis

Atmosféra - plynný ( vzdušný ) obal Země,není bez ní života a nemá ji žádná jiná planeta.

Udržuje teplo, rozptyluje sluneční záření a chrání planetu před škodlivým zářením z vesmíru.

hmotnost atmosféry - okolo 5, 137 Χ 1018 kg

hmotnost je soustředěna do výšky 6 - 9 km. S rostoucí nadmořskou výškou vzduch řídne - proto potřebují horolezci dýchací přístroje

 

Složení atmosféry : dusík 78 %             kyslík 21 %             vzácné plyny 1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Jak se v přírodě projevuje vzduch?

2. Proč na Měsící nemůže existovat život?

3. Z čeho se skládá vzduch?

4. Má vzduch hmotnost? Můžeme ji zjistit?

5. Vzduch obsahuje vodu. V jaké podobě se voda ve vzduchu vyskytuje?

6. Jak se voda do vzduchu dostává?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol :

1. Zjisti informace o skleníkovém efektu a ozónové díře.

2. Dokážeš vysvětlit podstatu těchto jevů?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -
zápis                             samostatná práce                                 domácí úkol                         použitá literaturaPočasí


Lidé pozorovali počasí již od dávných věků a snažili se jej vysvětlit. Proto vzniklo tolik lidových pranostik o počasí. Dnešní předpovědi počasí získáváme z družicových snímků. Družicové snímky jsou pak zpracovávány v meteorologických stanicích, které jsou velmi kvalitně vybaveny.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Počasí - okamžitý stav ovzduší

určujeme podle : a) teploty vzduchu ( °C ) měříme teploměrem
                           b) oblačnosti - stupeň pokrytí oblohy oblaky (vznikají sražením
                               vodní páry )
                           c) množství srážek ( mm) měříme srážkoměrem
                           d) síly větru

srážky = rosa, mrholení, déšť, mlha, kroupy, sníh
vítr = proudící vzduch - směr udává světová strana
         rychlost (km/h, m/s )
vítr dosahující rychlosti nad 75 km/h = VICHŘICE

teplota, množství srážek a síla větru se mění s nadmořskou výškou ( teplota klesá
o 0,6° na každých 100m, srážek přibývá a vítr je silnější )
meteorolog : člověk, který studuje počasí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Jaký význam má atmosféra pro život na Zemi?

2. Podle čeho určujeme počasí?

3. Popiš jaké počasí je dnes?

4. Proč jsou vrcholky hor pokryty sněhem i v létě?

5. Jaký je rozdíl mezi teplotami a množstvím srážek na horách a v nížinách?

6. Jak vznikají srážky?

7. Ve kterých oborech lidské činnosti jsou nezbytné přesné předpovědi počasí?

8. Napiš některé pranostiky týkající se počasí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol :

1. Zjisti co je to :

a) hurikán

b) tajfun

c) fén

d) mistrál

e) blizardy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

zápis                                 samostatná práce                            domácí úkol                          použitá literaturaPozorování počasí


pozorovani_pocasi_zapis
meteorolog - pracovník, studující počasí v meteorologických stanicích

měření teploty : 4 krát denně
7°°h, 14°°h, 2 krát ve 21°°h - průměrná denní teplota, průměrná měsíční teplota, průměrná roční teplota

příklad :
teplota vzduchu v 7°°h         4°C
teplota vzduchu ve 14°°h    18°C
teplota vzduchu ve 21°°h    13°C
teplota vzduchu ve 21°°h    13°C
                                         ________

součet :                              48°C
dělíme počtem měření 48 : 4     získáme průměrnou denní teplotu 12°C             

podobně počítáme průměrné měsíční i roční srážky určitého místa. Směr větru udává větrná směrovka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Kdo je to meteorolog?

2. Jak se u nás projevuje letní a podzimní počasí?

3. Co je charakteristické pro jarní a podzimní počasí u nás?

4. Které informace o počasí nás nejvíce zajímají?

5. K čemu využívají meteorologové družicové snímky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol :

1. Zaznamenej a pak sám vypočítej průměrnou denní teplotu ( např. v sobotu )

2. Jak se vypočítá průměrná měsíční teplota?

3. Sleduj několik dnů směr větru v místě svého bydliště. Pokus se určit, který směr    převládá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

zápis                               samostatná práce                            domácí úkol                            použitá literaturaRoční chod počasí u nás


rocni_chod_zapis
počasí během roku je velmi proměnlivé
roční průběh závisí na změnách v množství a trvání slunečního záření
pravidelné střídání 4 ročních období

            Jaro                        Léto                       Podzim                        Zima

Proč se střídají roční období

Příčina : sklon zemské osy k rovině dráhy,po které  Země obíhá kolem Slunce(23,5° )

Důsledek : množství slunečního záření, které dostává S a J polokoule, se během roku mění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol :

Zjisti, jaké je počasí, když se řekne 1) aprílové počasí

                                                      2) ledoví muži

                                                      3) babí léto

                                                      4) oblevy

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Nakresli si do sešitu obrázek jednotlivých ročních období. Zkus symbolicky nakreslit, co je pro jednotlivá období charakteristické?

 

            jaro                             léto                       podzim                       zima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

zápis                                   samostatná práce                           domácí úkol                         použitá literaturaPodnebí


Dlouhodobý stav a charakteristické počasí pro určitou oblast světa jsou známé jako podnebí. Jednotlivé typy podnebí se od sebe výrazně odlišují. V každém podnebí žijí jiné zvířata, pěstují se jiné rostliny a plodiny a i lidé se od sebe podstatně liší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Průměrný dlouhodobý stav ovzduší na určitém místě
pozorování trvá 50 i více let
počasí se s určitou pravidelností opakuje
pro každou krajinu na Zemi je příznačné určité podnebí

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Jaký je rozdíl mezi počasím a podnebím?

2. Zjisti v atlase co je to Atacama? Ve kterém státě leží? Čím je toto místo významné?

3. S pomocí atlasu zjisti, co je to Čérapundží? Kterému státu patří?

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol :

1. Zjisti co nejvíce informací o globálním oteplování?

 

 

 

 

 

 

 

-

zápis                    samostatná práce                                  domácí úkol                                 použitá literaturaTrvání dne a noci na Zemi


trvani_dne_zapis
podzimní rovnodennost - 23. 9.
Slunce svít kolmo na rovník, den i noc trvá na celé planetě 12 h
na S polokouli začíná podzim ( dny se krátí )

zimní slunovrat - 22. 12.
Slunce svítí kolmo na obratník Kozoroha, den trvá 8 h a noc 16 h
na S polokouli začíná zima ( dny se prodlužují )

jarní rovnodennost - 21. 3.
Slunce svítí kolmo na rovník, den i noc trvá 12 h
na S polokouli začíná jaro ( dny se prodlužují )

letní slunovrat - 22. 6.
Slunce svítí kolmo na obratník Raka, den trvá 16 h a noc 8 h
na S polokouli začíná léto ( dny se krátí )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Které roční období je nyní? V kolik hodin přibližně je rán světlo a kdy se stmívá?

2. Kdy začíná na severní polokouli podle kalendáře jaro, léto, podzim, zima?

3. Jak se mění trvání dne a noci během roku v České republice?

     a) kdy jsou dny stejně dlouhé?

     b) Který den v roce je nejkratší? Jak se nazývá?

     c) Který den v roce je nejdelší?

     d) Ve které části roku se u nás dny prodlužují a ve které se zkracují?

4. Pokus se vlastními slovy vysvětlit, co znamená den slunovratu a den rovnodennosti.

       

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol :

1. Zjisti, kdo to byl admirál Francis Beaufort?

 

 

 

 

 

 

 

 

-

zápis                                                samostatná práce                                                      použitá literaturaDen a noc podle zeměpisné šířky


den_a_noc_zapis
délku trvání ovlivňuje opět sklon zemské osy

Polární noc - 22.6. je J pól odvrácen od Slunce (1/2 roku ). Slunce svítí po jižní polární kruh ( 66, 5° j.z.š. ), trvá 24 hod

Polární den - 22.6. je S pól přivrácen k Slunci (1/2 roku ). Slunce svítí po severní polární kruh ( 66, 5° s.z.š. ) trvá 24 hod

                        

 -

Samostatná práce :

1. Na které rovnoběžce trvá den i noc stejně dlouho?

2. Jak se nazývají rovnoběžky, na kterých je jednou v roce polární den a polární noc?

3. Vytvořte do sešitu nákres zeměkoule a rovnoběžky do něj zakreslete.

4. Jak dlouho trvá polární den a polární noc na pólech?

5. Proč dny a noci netrvají na celé Zemi stejně dlouho?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

zápis                               samostatná práce                               domácí úkol                         použitá literaturaCelkový oběh vzduchu v atmosféře


vzduch_zapis
Tlak vzduchu : vzduch má hmotnost a tlačí na povrch Země
                       s nadmořskou výškou klesá
                       mění se se změnami teploty
a) oblast nižšího tlaku vzduchu ( N ) teplý vzduch stoupá, tlak klesá, na rovníku

b) oblast vyššího tlaku ( V ) studený vzduch klesá, tlak klesá, na pólech

vzduch se přemísťuje z oblasti vyššího tlaku vzduchu do oblasti nižšího tlaku - oběh vzduchu

Protože se Země otáčí, stáčejí se větry na S polokouli vpravo od směru proudění a na J polokouli vlevo od směru proudění

Pravidelné větry - výměna vzduchu v důsledku vzdušného proudění
1. Pasáty - vanou od obratníků k rovníku, SV pasát, JV pasát
2. zpadní - vanou v mírném pásu při povrchu

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Co je vítr?

2. Teplý vzduch stoupá nahoru a studený vzduch klesá dolů. Jak to dokážeme?

3. Jak vzniká pohyb vzduchu v atmosféře?

4. Proč nemůže proudit vzduch přímo mezi rovníkem a póly?

5. Ukaž na mapě oblasti s vlivem monzunů. Podle toho vanou - li z pevniny nebo z oceánů rozhodni, které monzuny přinášejí vláhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol:

1. Zjisti, co je to El Niño?

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

zápis                                   samostatná práce                          domácí úkol                          použitá literaturaTeplotní pásy


tepl_pasy_zapis
Množství slunečného záření i úhel, pod kterým dopadají paprsky na Zemi se zmenšuje od rovníku k pólům.

1. teplý - od rovníku po obratníky na S a na J  TROPICKÉ PODNEBÍ
    subtropický - přechod mezi teplým a mírným pásem, součást mírného pásu

2. mírný - od obratníků po polární kruhy, PROMĚNLIVÉ PODNEBÍ
              - severní a jižní

3. studený - od polárních kruhů k pólům - CHLADNÉ PODNEBÍ
                 - severní a jižní

hranice mezi pásy jsou přibližné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Samostatná práce :

1. Načrtni si do sešitu zeměkouli. Zakresli do ní a pojmenuj oba obratníky, polární kruhy, zemské póly a rovník. Ke každému připiš zeměpisnou šířku.

2. Co je to podnebí určité krajiny?

3. Do náčrtu zeměkoule v sešitě zakresli všechny teplotní pásy a odliš je různými barvami.

4. Napiš všechny podnebné pásy na Zemi a ukaž jejich rozšíření na mapě Svět - klimatické poměry.

5. Čím se vyznačuje podnebí teplého a studeného pásu? Co je hlavní příčinou rozdílů?

6. Který světadíl se rozkládá převážně v teplém pásu?

7. Který světadíl se rozkládá převážně ve studeném pásu?

8. Který světadíl se rozkládá převážně v mírném pásu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Domácí úkol :

1. Vyhledej následující ostrovy a rozhodni, ve kterých teplotních pásech leží : Nová země, Cejlon, Britské ostrovy, Malé Antily, Japonské ostrovy, Špicberky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

použitá literatura :

Kol. autorů.: Svět v rekordech ( atlas superlativů ).Geomedia s.r.o., Praha 1997
Kol. autorů.: Velká encyklopedie zeměpisu s podrobným atlasem.Svojtka&Co, Praha 2006
Parramon´s Editorial team.: Fyzická geografie.,Fragment Praha 2005
Kol. autorů.: Země ( poznáváme naši planetu )., Fortuna Print, Praha 2003
James F. Luhr : Země.,Knižní klub , Praha 2004
Lorenc P.: Planeta Země.,MOBY DICK, Praha 1997
Kol.autorů.:Zeměpis., SPN, Praha 1988

obrázky a gify  byly použity z internetu z vyhledávače google
výukový software ACTIVstudio