Učební texty k

Co by měl každý znát

>> Microsoft Word

>> OpenOffice Writer

Michal Orlík (c) info