Učební texty k

Tyto učební texty (výukový materiál) byly vytvořeny v rámci projektu SIPVZ ROZVOJ INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI VEŘEJNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA RODIČE ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY

Michal Orlík (c) info