Dějepis na internetu

DEVÍTKA

Tématické celky

1/ meziválečný svět, otázky

2/ meziválečná ČSR, otázky

3/ 2.světová válka, otázky

4/ Protektorát Čechy a Morava, otázky

5/ studená válka, otázky

6/ obnovení ČSR, otázky

7/ svět v 60.letech, otázky

8/ krize vládnoucího systému v ČSR, otázky

9/ 70. a 80. léta ve světě, otázky

10/ 70. a 80. léta v ČSR, otázky

11/ témata referátů

12/ úkolydo hodin (word)