Dějepis na internetu

70.-80.léta ve světě:


1/ Západ v 70.letech:

a) USA:
- konec poválečné prosperity
- ropný šok
- Watergate - Richard Nixon

b) Z-Evropa:
ropný šok:
=> krize mnoha hospodářských odvětví
=> nezaměstnanost
=> stagnace životní úrovně
=> omezení přistěhovalectví
=> nárůst politického a národnostního extrémismu
=> pravicové a levicové teroristické organizace


2/ SSSR na vrcholu moci:

- N. Chruščov donucen k rezignaci (10.1964) => Leonid Iljič Brežněv:
- období neostalinismu

- hospodářská podpora těch vlád v Asii a Africe, které byly
pod sovětským vlivem, např. Etiopie, Angola, Afghánistán


3/ Od uvolnění k napětí:

1975 Helsinki:
33 evr.zemí + USA + Kanada = Konference o bezpečnosti a spolupráci
v Evropě
- potvrzena platnost poválečných hranic
- nejen demokratické státy západní Evropy USA a Kanada, ale i SSSR
a východoevropské státy se zavázaly dodržovat lidská práva

2.polovina 70.let
SSSR rozmístil na území svém a svých satelitů rakety středního doletu

NATO - totéž v Z Evropě
=> závody ve zbrojení mezi Východem a Západem


2/ Západ v 80.letech:

- ústup od zasahování státu do hospodářství co největší svoboda
v podnikání namísto solidarity s ostatními

a) USA:
Ronald Reagan - nová vlna zbrojení, tzv.Hvězdné války

b) Velká Británie:
Margaret Thatcherová (železná lady) - omezení státu blahobytu (snížení soc.dávek) - rozsáhlá privatizace

c) Francie:
- Francoise Mitterand (viz VB)

d) SRN:
- Helmut Kohl (viz VB)


4/ Krize sovětského impéria:

a) Maďarsko: "Nekritizujte vedoucí úlohu komunistů a SSSR, jinak je dovoleno všechno."

b) Polsko: hospodářské problémy dělnické bouře potlačeny armádou,
1981-odborový svaz Solidarita vystoupil proti monopolu moci komunistů, byl vyhlášen výjimečný stav

c) Rumunsko: osobní dikterura Nikolae Ceauseska (jako Stalin)

d) Bulharsko: přijímalo rozsáhlou hosp.pomoc ze SSSR

e) NDR: tuhý stalinistický režim

f) Albánie: odklon od SSSR, spolupráce s Čínou

g) Jugoslávie: nejsvobodnější atmosféra
6/ Perestrojka v SSSR:

- 70./80.léta - hospodářská krize způsobená orientací na těžký a zbrojní průmysl:
=> nedostatek spotřebního zboží + neefektivita zemědělství => dovozy ze Západu, snižování životní úrovně
- 1985 - Michaij Gorbačov
=> zásadní generační změna ve vedení SSSR, snaha o uvolnění a mírové soužití se Západem:

- snaha o demokratizaci sovětské společnosti, nepodařilo se, protože nelze reformovat komunistický systém


7/ Východoevropské revoluce:

- SSSR - M. Gorbačov - přestal podporovat neostalinistické vůdce č krize komunistických systémů ve V Evropě
- Polsko - 1989 - volby - Solidarita porazila komunisty
- Maďarsko - maď.komunisté v r.1989 rozpustili svou stranu
- NDR+SRN - 3.10.1990 - sjednocení
- Bulharsko - reformní komunisté se spojili s opozicí a svrhli komunist.režim
- Rumunsko - armáda v zimě 1989 odmítla zasáhnout proti odpůrcům totalitního režimu => převrat

Od počátku 90.let jsou ve východní Evropě budovány parlamentní demokracie západního typu.

=> od 6.1991 odsun sovětské armády z území bývalých satelitů

=> 7. 1991 - rozpuštěna Varšavská smlouva

konec studené války


otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka