Dějepis na internetu

otázky - krize vládnoucího
systému v ČSSR


1. Kdy došlo ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území?
2. Jaký byl název našeho státu od roku 1960?
3. Který ústavní zákon přijalo Národní shromáždění v říjnu 1968?
4. Kdo se na protest proti okupaci našeho území vojsky Varšavské smlouvy upálil v lednu 1969?
5. Jak se nazýval dokument, který legalizoval sovětskou okupaci ČSSR?
6. Kdo byl Ota Šik?
7. Co byl "obrodný proces"?
8. Co je amnestie?
9. Co je cenzura?
10. Jaký byl postoj USA ke změnám v ČSSR v letech 1967-68?
11. Jaký byl postoj SSSR ke změnám v ČSSR v letech 1967-68?
12. Vojska kterých států okupovala v srpnu 1968 ČSSR?
13. Kdo byl Alexandr Dubček?
14. Kdo byl Ludvík Svoboda?
15. Čím byla způsobena hospodářská krize v ČSSR v letech 1960-64?
16. Jaký osud čekal představitele obrodného procesu po obnovení "normálního" stavu?
17. Co byla normalizace?
18. Kdo byl Jan Zajíc?
19. Koho v době normalizace postihl zákaz výkonu povolání?
20. Kdo byli disidenti?

text - krize vládnoucího systému v ČSSR
odkazy
šestka sedmička osmička devítka