img/> <center>Dějepis na internetu</center>

Dějepis na internetu

SVĚT V 60.LETECH


1/ východ X západ:

Jurij Gagarin, první člověk ve vesmíru, 12.4.1961


Američané na Měsíci,16.7.1969

 1. SSSR - Chruščov - XX.sjezd KSSS - kritika osobnosti J.V.Stalina, snaha o zvýšení životní úrovně obyvatelstva
  zahraniční politika: program mírového soužití států s rozdílným společenským zřízením, pozornost rozvojovým zemím
 2. sovětský blok -násilné prosazování totalitního režimu =>antikomunismus =>antisovětismus => pokusy o odpor 1956 MLR, PLR, 1961 Berlínská krize =>zeď

 3. USA - hospodářský rozmach, nárůst významu středních vrstev => posílení demokracie
  60.léta - černošské hnutí proti rasizmu (Martin Luther King)
  Rasové nepokoje v USA


  M.L.King, 1964

  zahraniční politika:

  - omezené války s komunisty (Vietnam)
  - mezinárodně politické krize (1961 - Berlín, 1962 - Kuba)

 4. Západní Evropa - "sociální státy"nebo také "státy blahobytu": zákonem zajištěna minimální úroveň příjmů, výživy, bydlení, zdravotní péče a vzdělání => pokles vlivu levice 1958 - Evropské hosp. společenství (EHS)


2) ČÍNA:

- MAO CE TUNG
- zpočátku podporována SSSR
- 2.pol.50.let - zhoršení vztahů mezi Čínou a SSSR
- 1963 vojenský konflikt Čína X SSSR
- konec 60.let - KULTURNÍ REVOLUCE - zfanatizovaná mládež a dělníci ničili kulturní památky a masově likvidovali příslušníky inteligence => rozvrat hospodářství, vědy a kultury
- PRINCIP VELKÉHO SKOKU - neúspěšný pokus dostihnout USA ve výrobě oceli
- soustavný protisovětský a protiamerický postoj v zahr.politice


3/ Počátky uvolňování napětí:

A) krize:
- od 1948 Blízký Východ (1956 Suez)
Suezská krize, 46 potopených lodí v Suezském průplavu, 1956


- 1961 Berlín
Berlínská zeď u Braniborské brány, 13.8.1961


- 1962 Kuba
Odpalovací základna sovětských řízených střel na Kubě, říjen 1962


Sovětská loď v Karibiku s nákladem proudových stíhaček, říjen 1962


- od 1963 Vietnam
Američané opouštějí Vietnam


vytvořila se rovnováha strachu => konflikt SSSR x USA se stal méně pravděpodobný, horká linka Moskva - Washington = přímé telefonní spojení mezi nejvyššími představiteli supervelmocí

B)smlouvy:
- 1963 - o zákazu jaderných pokusů v kosmu, ovzduší a pod vodou
- 1968 - o nešíření jaderných zbraní
(SSSR, VB, USA ale FR, Čína se nepřipojily)

C) Hnutí nezúčastněných: od 1961 - více než 100 států z Asie, Afriky
i Evropy, které nejsou členem žádného vojensko - politického uskupení
- cíle:

 1. dekolonizace
 2. mírové soužití
 3. mezinárod. odzbrojení
 4. nedotknutelnost hranic
 5. suverenita států

D) zásadní rozpory: mezi USA , SSSR a Čínou

E) hospodářská spolupráce: USA + Z - Evropa + Japonsko

otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka