Dějepis na internetu

otázky - obnovení ČSR


1. Kdo byl z našeho území odsunut po 2.sv.v.?
2. Kdo získal nejvíce hlasů ve volbách do Ústavodárného národního shromáždění v květnu 1946?
3. V únoru 1948 v ČSR došlo ke státnímu převratu. Která politická strana získala monopolní postavení?
4. Kdo se stal prezidentem v roce 1948?
5. Co bylo v ČSR znárodněno v říjnu 1945?
6. K čemu byla Milada Horáková v červnu 1950 ve zinscenovaném procesu odsouzena?
7. V roce 1953 byl v ČSR zrušen lístkový systém. Jaká reforma zároveň proběhla?
8. Kdo se po něm stal prezidentem ČSR po smrti K.Gottwalda v roce 1953?
9. Kdy byl vyhlášen Košický vládní program?
10. Které politické strany obnovily po 2.sv.v.činnost?
11. Kdo a kdy rozhodl o poválečném odsunu Němců z našeho území?
12. Kdo byl po parlamentních volbách v r.1946 prezidentem ČSR?
13. Jaké byly důsledky podřízení čs.soudů komunistům?
14. Proč ČSR nevyužila pro svou poválečnou obnovu pomoc Marshallova plánu?
15. Co umožnil zákon o Jednotných zemědělských družstvech?
16. Co byly Lidové milice?
17. Kdo se stal premiérem v červnu 1948?
18. Kdy u nás byla přijata první komunistická ústava?
19. Jaký byl osud odpůrců komunismu po únoru 1948?
20. Která práva ztratili čs.občané po komunistickém převratu v únoru 1948?
21. Která práva získali čs.občané po komunistickém převratu v únoru 1948?
22. Který stát se stal po únoru 1948 našim vzorem?
23. Se kterými státy ČSR po únoru 1948 nejvíce obchodovala?
24. Ve kterých mezinárodních organizacích byla ČSR členem?
25. Kde si K.Gottwald uhnal smrt?

text - obnovení ČSR
odkazy
šestka sedmička osmička devítka