Dějepis na internetu

Otázky - Protektorát Čechy
a Morava:


1. Datace Protektorátu
2. Kdo byl K.von Neurath?
3. Konečné řešení židovské otázky
4. Plán konečného řešení české otázky
5. Kdo byl Jan Opletal?
6. Proč 17.11.slavíme Mezinárodní den studentstva?
7. Jakou činností se především zabýval český domácí odboj?
8. Kdy čs.exilová vláda podepsala Atlantickou chartu?
9. Kde ve světě bojovali čs.vojáci?
10. Jmenuj některé představitele čs.zahr.odboje.
11. Kdo byl R.Heydrich?
12. Proč bylo rozhodnuto o atentátu na Hendricha?
13. Co na našem území podnikala skupina ANTROPOID?
14. Co to byla "heydrichiáda"?
15. Proč a kdy byly vyhlazeny Lidice?
16. Kdy čs.vláda rozhodla o odsunu německého obyvatelstva z poválečné ČSR?
17. Datace Slovenského štátu
18. Vysvětli pojem klerofašismus
19. Proč na Slovensku nebyl do r.1944 téměř žádný odboj?
20. Jaký byl vztah Slováků k Židům?
21. Kdy a proč vypuklo SNP?
22. Co bylo cílem Karpatsko-dukelské operace?
23. Proč bylo SNP poraženo?
24. Jak Němci bojovali proti partyzánům na Slovensku?
25. Proč byla do bojů o Duklu nasazena pěchota čs.armádního sboru bez podpory čs.tankového praporu?
26. Co se stalo 5.4.1945 v Košicích?
27. Kde na území Protektorátu bojovaly partyzánské oddíly?
28. Kdy začalo Květnové povstání českého lidu?
29. Co byla Ruská osvobozenecká armáda?
30. Proč Němci v květnu 1945 bombardovali Prahu?
31. Kdo osvobodil Plzeň?
32. Proč armáda USA nezasáhla do bojů o Prahu?
33. Kdy na našem území skončily boje II.sv.války?
34. Proč Prahu nemohli osvobodit čs.vojáci?
35. Kdo byl exilovým a kdo protektorátním prezidentem?
36. Se kterým státem uzavřela ČSR v r.1943 spojeneckou smlouvu?
37. Kde byl na našem území sběrný koncentrační tábor pro Židy?
38. Kdo byl velitelem čs.armádního sboru v SSSR?
39. Vysvětli zkratku "ÚVOD"
40. Kdo je autorem plánu řešení české otázky?

text - Protektorát Čechy a Morava

odkazy
šestka sedmička osmička devítka