Dějepis na internetu

Protektorát Čechy a Morava:

Uvítání německé armády v Chebu


Hitler vjíždí na české území


Vyhláška o zřízení Protektorátu Čechy a Morava
(všimni si, kolik je v ní pravopisných chyb!)

1/Režim v Protektorátu Čechy a Morava:

- správu převzaly německé orgány
- Konstantin von Neurat = říšský protektor, více pravomocí než protektorátní prezident (E. Hácha) a protektorátní vláda

Dr.Emil Hácha


- hlavní řečí němčina, germanizace
- policejní režim - gestapo, SS, německá armáda

Pankrácká věznice za protektorátu


- české hospodářství podřízeno německým zájmům (rozhodující podniky ovládli Němci)

a) židovská otázka: holocaust
1) vyvlastňování židovského majetku
2) Židé vyloučeni z kulturního a společenského života
3) zbaveni možnosti obživy, vzdělání
4) koncentrační tábor Terezín

Terezín


vyhlazovací tábory - Osvětim, Treblinka, 90% Židů z Česka bylo zavražděno

b) plán řešení české otázky: (K.H.Frank)
postupná likvidace českého obyvatelstva měla nastat po vyhrané válce:
1) germanizace
2) vysidlování na Sibiř
3) systematické vyhlazování (viz Židé ), místo Čechů sem měli přijít Němci


2/ Odpor českého obyvatelstva:

28.10.1939 - národní manifestace v Praze => střelba => smrt Jana Opletala,
15.11.1939 - pohřeb J. Opletala = protiněmecká demonstrace vysokoškolských studentů,
17.11.1939 - uzavřeny všechny české vysoké školy ( 17.11. - Mezinárodní den studentstva)

Pohřeb Jana Opletala


Vyhláška o uzavření českých vysokých škol


- České odbojové organizace byly spojeny ve zpravodajskou síť pracující pro Londýn.
KSČ se do odboje zapojila až po podepsání Atlantické charty Sovětským svazem.


3/ Československý zahraniční odboj:

- léto 1940 - ustavena čs.exilová vláda v Londýně: premiérem J.Šrámek, ministrem zahr.věcí J.Masaryk.
- exilovým prezidentem - E. Beneš
- po Mnichovu a po 15.březnu 1939 odešlo mnoho našich občanů do zahraničí, kde se po podepsání Atlantické charty českosl.exil. vládou (1941) stávali příslušníky českosl. vojenských jednotek ve spojeneckých armádách
- Největší čs.jednotka bojovala v rámci Sovětské armády (tanky, letadla, pěchota, parašutisté)
- Velmi profesionální byli čs.letci v Británii.
Naši vojáci bojovali i na Blízkém a Dálném východě.
4/ Atentát na Heydricha:

od září 1941 říšským protektorem REINHARD HEYDRICH - okamžitě začal s řešením české otázky:
1) stané právo - zatýkání - dočasné rozbití odboje
2) omezeny pravomoci protektorátní vlády
3) zesílila germanizace ve školství
4) omezen přístup dívek ke vzdělání
květen 1942 - ANTROPOID - parašutisté = úspěšný atentát

Zpráva z dobového tisku

Jan Kubiš a Jozef Gabčík - atentátníci


Vrak Heydrichova mercedesu


HEYDRICHIÁDA = období zesíleného teroru po atentátu:
- stané právo, zatýkání popravy
- Lidice, Ležáky
- zrychlení likvidace židovského obyvatelstva

Dobývání úkrytu atentátníků - Kostel Cyrila a Metoděje v Praze


Lidice, 173 zastřelených mužů, 10.6.1942


politické důsledky:
- protektorátní vláda ztratila důvěru exil. vlády v Londýně i č.obyvatelstva
- čs. exil.vláda rozhodla o nutnosti odsunu Němců z poválečné ČSR


5/ Vývoj na Slovensku:

14.3.1939 - Slovenský štát ( prezidentem Jozef Tiso) =>podřízen Německu,vnitřní správa v rukou slovenských klerofašistů ( klerofašismus = fašistická + katolická církev) =>dočasný stav, cílem Německa byla germanizace Slovenska a jeho připojení k Německu (viz česká otázka)
1941 - SŠ - vyhlásil válku spojencům => V fronta X SSSR (dezerce)
- holocaust
- hnutí odporu slabé - samostatnost =>dočasný hospodářský vzestup =>větší sebevědomí Slováků
- léto 1944 - aktivizace odboje
- 29.8.1944 - začátek N okupace Slovenska =>Slovenské národní povstání
- 9.1944 - Karpatsko-dukelská operace - pomalý postup, obrovské ztráty(čs.armádní sbor) => povstání
- v říjnu 1944 poraženo, partyzánská válka v horách

Slovenští vojáci během povstání


6/ Květnové povstání, osvobození:

5.4.1945 - Košice - Vláda národní fronty - Československo v hranicích
z roku 1918!, byly anulovány všechny změny od Mnichova => změna postavení Slovenska - mezi vítěze
- postup sov.armády => sílil odpor něm.vojsk, těžké boje, i partyzáni (Valašsko, Brdy, ČM vysočina)
- 3.1945 - Ostravská operace (čs.armádní sbor)
- 5.5.1945 - povstání - Praha, Přerov, z Prahy se šířilo do stř. a S - Čech
- jednotky SS v Praze, vyvražďování civilistů, bombardování města

Pražské barikády- ROA - Ruská osvobozenecká armáda - bývalí něm.spojenci, významně zasáhli do bojů na straně pražských povstalců
- 5.5.1945 - Plzeň - armáda USA (Patton), sověti odmítli americkou pomoc
v Pražské operaci (proč?)

První americký tank v Plzni


- 9.5.1945 - sov.tanky v Praze
- 11.5.1945 - konec bojů


otázky

odkazy
šestka sedmička osmička devítka