img/> <center>Dějepis na internetu</center>

Dějepis na internetu

Otázky - 2.světová válka


agrese:

1. Od kdy do kdy trvala 2.světová válka?
2. Které státy a kým byly okupovány během1.poloviny září 1939?
3. Proti kterým státům směřoval německý útok na jaře 1940?
4. Proč Němci na jaře 1940 zaútočili severním směrem?
5. Co byl Dunkerqueský zázrak?
6. Kdo byl Petain?
7. Jak reagovali francouzští námořníci na kolaboraci J- Francie s Německem?
8. Jak dlouho trvala letecká bitva o Anglii?
9. Jak se do Anglie dostali čeští letci?
10. Kdo rozpoutal válku v S-Africe?
11. Co byl Afrikakorps a kdo byl E. Rommel?
12. Kde leží El Alamain a co se u něj stalo?
13. Vojáci kterých států bránili Němcům k přístupu k blízkovýchodní ropě?
14. Kdo a kdy napadl Řecko a Albánii?
15. Které státy tvořily Comonwelth?
16. Kdy a kým byla okupována Jugoslávie?
17. Co byl plán Barbarossa?
18. Kdy do války vstoupil SSSR?
19. Kde a komu patří leží Pearl Harbor?
20. Proč 7.12.1941 Japonci zaútočilina Pearl Harbor?

režim a spojenectví:

1. Charakterizuj nacistickou diktaturu.
2. Čemu sloužily koncentrační tábory?
3. Kteří lidé byli na okupovaných územích pronásledováni nacisty?
4. Které státy již dříve budovaly koncentrační tábory?
5. Vyhledej názvy některých koncentračních táborů.
6. Jaký byl původní význam slova "holocaust" a co znamená nyní?
7. Příslušníci kterých národů měli být vyhlazeni?
8. Co všechno můžeme zahrnout do "odporu proti okupantům"?
9. Ve kterých státech bylo nejsilnější hnutí odporu?
10. Charakterizuj výjimečný stav.
11. Charakterizuj stané právo.
12. Které státy považujeme ve 2.sv.v.za agresory?
13. Kdo byl iniciátorem Atlantické charty?
14. Kdy a kde byla podepsána Atlantická charta?
15. Které státy postupně podepsaly Atlantickou chartu?
16. Co znamená pojem exilová vláda?
17. Co původně (léto-podzim 1941) umožnila Atlantická charta?
18. Jak se změnil význam atlantické charty po 7.12.1941?
19. Co byly konvoje?
20. Do kterých ruských přístavů směřovaly konvoje z USA a VB?

Barbarossa, Tichomoří, zlom ve válce:

1. Kdy začal útok Německa proti SSSR?
2. Které byly hlavní směry útoku Německa proti SSSR?
3. Co bylo cílem Německa v SSSR?
4. Jak Stalin nazval úplnou vojenskou a hospodářskou mobilizaci SSSR?
5. Kam byly evakuovány továrny z evropské části SSSR?
6. Ve které městě v SSSR byly zaznamenány četné případy kanibalismu?
7. Kde se za cenu obrovských ztrát podařilo v SSSR v r. 1941 zastavit německý útok?
8. Proč Japonci zaútočili na Pearl Barbor?
9. Vysvětli pojem "kamikadze".
10. Které asijské země byly okupovány Japonskem?
11. Jak dlouho trvala Stalingradská bitva?
12. Proč Němci potřebovali prorazit u Stalingradu?
13. Jaké změny v Sovětské armádě umožnily SSSR zvítězit u Stalingradu?
14. Čím je významná bitva u Kurska?
15. Ze kterého středomořského ostrova se v roce 1943 stala spojenecká námořní základna?
16. Proč Němci v roce 1943 okupovali Itálii, když byla jejich spojencem?

druhá fronta, kapitulace:

1. Kdy a kde se konala konference o otevření druhé fronty v Evropě?
2. Kdy a kde se konala konference o poválečném uspořádání Německa?
3. Vysvětli pojem "demarkační linie".
4. Kdy a kde byla otevřena druhá fronta?
5. Vojska kterých států se účastnila vylodění v Normandii?
6. Kde se zastavil postup západních spojenců v zimě 1944?
7. Vojska kterých států dobývala Berlín?
8. Který stát získal po II.sv.válce nějaká území?
9. Kdy skončila druhá světová válka v Evropě?
10. Kdy SSSR vyhlásil válku Japonsku?
11. Co se stalo na Midway?
12. Na která japonská města Američané svrhli atomové bomby?
13. Kdy byly svrženy atomové bomby na japonská města?
14. Proč Američané svrhli A-bomby na japonská města?
15. Kdy skončila II.sv.válka?

text - 2.světová válka
odkazy
šestka sedmička osmička devítka