Dějepis na internetu

II.SVĚTOVÁ VÁLKA


1)Agrese N, Itálie a Japonska:

- 8.1939 - SSSR + N = pakt o neútočení (dělení Polska)
- 1.9.1939: N x Pol. = . VB + FR x N, SSSR - okupace V - Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Finska

- jaro 1940 - N okupace Dánska, Norska, Belgie, Nizozemí a Lucemburska

- červen 1940 - kapitulace FR, Vichy, Petain => spolupráce s N (loďstvo)

Dunkerque, 330 000 zachráněných vojáků, 4. 6.1940


- léto 1940 - otevřena africká fronta = N + It. X VB - střídavé úspěchy,
- podzim 1942 - El Alamain - porážka N

Africacorps, 1942


- léto - podzim 1940 : LETECKÁ BITVA O ANGLII ( účast čs. letců )
- N útoky X Comonwelthu

Coventry, listopad 1940


- It. X Albánii a Řecku, N vojsko v Jugoslávii
- 1941 - boje v Přední Asii - upevnění VB pozic => N se nedostali k ropě
- 22.6.1941 - Barbarossa - N x SSSR

Německý útok na ruskou vesnici, 1941


- 7.12.1941 - Jap. X USA (Pearl Harbor) => vstup USA do války

Pearl Harbor2) Režim na okupovaném území

- fašistická diktatura
- pronásledování demokratů => vězení, koncentrační tábory (Dachau, Mauthausen.......), popravy

Zatýkání na okupovaných územích,1939


- HOLOKAUST = vyvražďování Židů z celé Evropy - Terezín - Osvětim
(6 milionů evropských Židů zavražděno)

Osvětim, hlavní brána


Selekce Židů v Osvětimi


Osvětim - zatím živí


Osvětim, mrtví


Krematorium v Majdanku


- hromadná likvidace neárijců (Slovanů, Romů)
- podřízení hospodářství okupovaných zemí potřebám Německa
- totální nasazení v N, práce zajatců
- hnutí odporu => partyzáni (FR, Ju.,Rusko)
- výjimečný stav => stané právo


3)Spojenectví VB, USA a SSSR

- léto 1941 - W. Churchill + F.D. Roosevelt = ATLANTICKÁ CHARTA = společný boj proti agresorům
- 8.1941 - připojil se SSSR, později vlády dalších států včetně 15 tzv. exilových (FR,Jug.,Niz.,ČSR,Nor......)
- na základě charty dodávky vojenského materiálu a zbraní z USA a VB
do SSSR (konvoje X ponorky)

Enigma - německý šifrovací stroj ukořistěný Brity


4)Velká vlastenecká válka ( SSSR x N)

- 22.6.1941 - N x SSSR =(Barbarossa) => rychlý postup německé armády na východ

Němci vjíždějí na Ukrajinu, 1941


- 3 směry útoku:

- cíl: přeměnit území SSSR v kolonii, suroviny, potraviny, levná pracovní síla pro Německo
- nacistický teror ( popravy, koncentrační tábory, nucené práce....)

Spálená země, SSSR, 1941


VELKÁ VLASTENECKÁ VÁLKA
=> úplná vojenská a hospodářská mobilizace
v SSSR ( evakuace průmyslu na Ural a Sibiř, přídělový systém pro potraviny, palivo, oděvy...)
- blokáda Leningradu - 900dnů v obležení
- bitva u Moskvy - 11./12.1941, N postup zastaven


5) Válka v Tichomoří

- Japonsko usilovalo o ovládnutí Asie a Tichomoří
( 1931 - Mandžusko, 1937 - Čína)
- 7.12.1941 - Pearl Harbor (Havaj), Jap. X USA + VB, N + It. X USA
- rychlý postup Jap. armády - pozemní i námořní, letadlové lodě, fanatismus (kamikaze)
- národně osvobozenecká hnutí (Čína, Vietnam, Korea, Filipíny, Barma...)


6) Zlom ve válce

východ:
- 8.1942 - 3.1943 -STALINGRADSKÁ BITVA N obklíčeni - hlad, zima, vyčerpání, začátek N ústupu
- 7.1943 - bitva u Kurska - největší tanková bitva = začátek postupu Sovětské armády na západ

Bitva u Kurska, 1943

jih:
- VB + USA + FR (de Gaulle) vyhnání N + It. z Afriky
- 7.1943 - invaze Spojenců na Sicílii, státní převrat v Itálii, Mussollini uvězněn, Itálie vyhlásila válku Německu, N okupace Itálie, pomalý postup VB a USA na sever (1945)

Spojenci na Sicílii,1943


7) Druhá fronta:

- 11. - 12.1943 - Teherán USA + SSSR + VB, konference o otevření druhé fronty ve Francii, demarkační linie na Labi (linie dotyku spojeneckých vojsk z V a Z)
- 6.6.1944 - Normandie - invaze Spojenců

Vylodění Spojenců v Normandii, 6.6.1944- 8.1944 - osvobozena Paříž
- 1944/1945 - pokus o N protiútok v Ardenách, závěrečná ofenzíva Spojenců

Drážďany po náletu, 14.2.1945


Most u Remagenu,7.3.1945


8) Kapitulace Německa a Japonska

- 2.1945 - JALTA - USA + VB + SSSR:
konference o uspořádání poměrů v poválečném N, 4 okupační zóny, odzbrojení N, denacifikace N, reparace, územní přesuny ve prospěch SSSR, tajný dodatek o vstupu SSSR do války proti Japonsku

Velká trojka: Churchil (VB), Roosevelt (USA), Stalin (SSSR)


- 4.1945 - útok armád SSSR + Polska na Berlín
- 30.4.1945 - Hitler - sebevražda (?)
- 8.5.1945 - Německo kapitulovalo, konec války v Evropě

Dobytý Berlín, 8.5.1945


- Midway a Guadalcanal - porážka Jap. = obrat ve válce v Tichomoří, začátek japonského ústupu
-
Američané na Saipanu, červen, 1944


- 6.8.1945 - HIROŠIMA a 9.8.1945 - NAGASAKI => atomové útoky - proč?

Atomový hřib


Oběť atomového výbuchu


- 8.8.1945 - vyhlásil SSSR válku Japonsku
- 2.9.1945 - kapitulace Japonska, konec II. světové války
otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka