html> <center>Dějepis na internetu</center>

Dějepis na internetu

MEZIVÁLEČNÉ ČESKOSLOVENSKO


1) Vznik Československa:

- nechuť čs. vojáků bojovat proti Srbsku a Rusku
- zatýkání představitelů č.politických stran a cenzura tisku
- zhoršování životních podmínek
- 12.1914 - T.G.M. - emigrace, vyjednávání s krajanskými spolky
- 1916 - Paříž - Československá národní rada (E. Beneš, M. R. Štefánik) = organizovala čs.zahraniční vojsko LEGIE (100 000 - R, It., Fr.)
- 11.1916 zemřel František Josef I., císařem KAREL I., obnovil některá občanská práva, přesto narůstal odpor proti monarchii a válce
- léto 1918 - Praha - Národní výbor (NV) organizoval domácí protihabsburský odboj
- 14.10.1918 - generální stávka
- 18.10.1918 - Prohlášení čs.nezávislosti
- 28.10.1918 - spontánně v Praze vyhlášena samostatnost, později ji oficiálně vyhlásil NV a začal řídit stát
- 30.10.1918 - Martinská deklarace

Plakát ke vzniku ČSR, 19182) Demokratické základy ČSR:

Pařížské smlouvy potvrdily existenci ČSR a její hranice

územní struktura:
a) historické české země - průmyslově vyspělé
b) Slovensko - rozvinuté zemědělství
c) Podkarpatská Rus - zaostalá

odlišný historický, hospodářský, kulturní, náboženský a politický vývoj

národnostní struktura:
Češi, Němci, Slováci, Rusíni, Maďaři, Poláci, Židé, Romové

politický systém: republika, vláda sestavována na základě výsledků parlamentních voleb
politické strany
komunistérepublikáninacionalisté
opozicevládní koaliceopozice
snaha o nastolení komunistické diktaruryagrárníci, křesťanské strany, socialistésnaha o připojení k větším národním celkům (n.,Pol.,Maď.)3/ Vývoj ve 20.letech - Budování státu

1920 - NOVÁ ÚSTAVA
ústava 1918, ústava 1920
- budování prosperující občanské společnosti, rozvoj kultury a vzdělanosti, sociální zákonodárství
- hospodářské oživení - měnová a pozemková reforma
- zákon na ochranu republiky umožňoval použít nedemokratické prostředky proti extrémistům

Čs.zahraniční politika:


4) Hospodářská krize:

- 20.léta = prosperita
- 1929 - SHK, od 1930 i v ČSR
- nezaměstnanost ( asi milion ) = sociální krize (krize hodnot) = politická krize (extremismus)
- státní zásahy do ekonomiky:

- opatření na obranu demokracie:


5) Vývoj ve 30.letech

- 1932 - E.Beneš - začátek budování opevnění na hranicích s Německem
- 1.pol.30.let - komunistické a fašistické pokusy o státní převrat, autonomismus ne Slovensku
- 5.1935 -parlamentní volby (K.HENLEIN)
- spojenecká smlouva se SSSR

E. Beneš, 1935,smlouva o vzájemné pomoci se SSSR


- 12.1935 - T.G.M.- abdikace, prezidentem E. Beneš
- nová vláda - M. Hodža = opatření proti Henleinově straně
- politický azyl Němců v ČSR


6) Tři Hitlerovy útoky proti ČSR:

  1. 10.1937 - N armáda k čs.hranicím => zvýšená čs.diplomatická aktivita
  2. 3.1938 - anexe Rakouska, Karlovarský program = plán henleinovců na rozbití ČSR, 5.1938 - nový N postup => částečná mobilizace v ČSR
  3. 9.1938 - proti Henleinovu pokusu o puč zasáhla policie => Hitler ohlásil útok na ČSR na 28.9.1938, 23.9.1938 - úplná mobilizace( i ve Fr., VB
    a SSSR )

Sudetští Němci, 19387) Mnichovský diktát:

Mnichovský diktát

- 29.9.1938 - Mnichov: Hitler (N), Mussolini (It), Chamberlain (VB), Daladier (Fr) = dohoda o připojení pohraničí ČSR k Německu (Sudety), Polsku (Těšínsko) a Maďarsku (J - Slovensko)
- 1.10.1938 - zahájeno vyklizování pohraničí => rozbití státu => zhroucení demokratického systému => tzv.druhá republika

Útěk českého obyvatelstva z pohraničí, 1938


Hitler vjíždí 1.10.1938 na území, které ČSR musela vydat Německu8) Druhá republika: 1.10.1938 - 15.3.1939

pohraničí: součástí N, zrušeny všechny demokratické svobody, zakázány politické strany, represe = útěk českého obyvatelstva do vnitrozemí
vnitrozemí:
- E.Beneš donucen k abdikaci
- zrušeny politické strany
- 30.11.1938 - Emil Hácha prezidentem
- nová vláda, zrušen parlament = konec demokratického systému
- autonomie Slovenska
- 14.3.1939 - Slovenský štát, anexe Podkarpatské Rusi Maďarskem
- 15.3.1939 - 6°° - začátek okupace Čech a Moravy
- 16.3.1939 - Hitler v Praze = PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

Vyhláška o zřízení Protektorátu Čech y a Morava, 1939


otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka