Dějepis na internetu

Otázky - meziválečný svět


1. Čím získal Hitler podporu širokých vrstev obyvatelstva v Německu?
2. Jak se nazývá krajně pravicové nacionalistické hnutí, jehož cílem bylo vytvořit totalitní společnost v čele s vůdcem a které vzniklo počátkem 20. let 20. století v Itálii?
3. Vysvětli pojem reparace.
4. V letech 1936 - 1939 probíhala občanská válka ve Španělsku. Kdo zvítězil?
5. Roku 1923 se Adolf Hitler pokusil neúspěšně o fašistický puč. Které město se stalo dějištěm této události?
6. Jak se oficiálně nazýval stát, který v roce 1922 vznikl na území bývalého Ruska?
7. Vysvětli pojem demilitarizované pásmo, kde se nacházelo?
8. Co začalo tzv. "černým čtvrtkem" na newyorské burze?
9. Kdo byl hlavním spojencem nacistického Německa v roce 1933?
10. Ve které zemi v roce 1936 došlo k fašistickému povstání, které vedl generál Franco?
11. Která konference řešila poválečné uspořádání světa roku 1919?
12. Kdy bolševici zaútočili na Zimní palác, sídlo Prozatímní vlády?
13. Kdo se po smrti Vladimíra Iljiče Lenina stal generálním tajemníkem Komunistické strany bolševiků?
14. Které území bylo Francii navráceno po 1. světové válce?
15. Do jaké státní funkce byl v roce 1922 v Itálii po pochodu na Řím králem jmenován Mussolini?
16. Který stát v r. 1935 napadl Etiopii (Habeš)?
17. Kterou zemi v 1. polovině 30. let ohrožovalo Japonsko?
18. Ve kterém městě se konal sjezd nacistické strany, na němž byly přijaty i rasistické zákony, které byly počátkem vyvražďování židovského obyvatelstva?
19. Vysvětli zkratku NEP.
20. Které strany byl Adolf Hitler představitelem?
21. Kdo v r. 1931 vojensky napadl Mandžusko?
22. Ve kterém roce bylo Rakousko anektováno Německem?
23. O který stát bylo v roce 1936 rozšířeno spojenectví Německa a Itálie?
24. Vysvětli pojem "apassement".
25. Jaké byly cíle Společnosti národů?
26. Kdo je autorem New dealu?
27. Proč ve 30.letech 20.století docházelo na území SSSR ke kanibalismu?
28. Jaké byly podmínky mírové smlouvy pro Německo?
29. Jaké byly podmínky mírové smlouvy pro Rakousko?
30. Které státy jsou tzv.nástupnické po R-U?
31. Jak se ve třicátých letech 20.stol.rozdělovala extrémistická hnutí?
32. Kdo byl Benito Mussolini?
33. Která událost je označována jako "pivní puč"?
34. Jaké byly důsledky kolektivizace v SSSR?
35. Co byly gulagy?


text - meziválečný svět
odkazy
šestka sedmička osmička devítka