Dějepis na internetu

Témata referátů


1.pololetí:

1. Fašismus, Musollini
2. Nacismus, Hitler
3. Komunismus, Lenin, Stalin
4. SHK, New deal, Roosvelt
5. Antisemitismus
6. Válka v Habeši
7. Španěl.obč.válka, Franco
8. Čs.legie
9. T.G.Masaryk
10. 28.10.1918 - ČSR
11. Nacismus v ČSR, Henlein
12. Malá dohoda
13. Mnichovský diktát
14. E.Beneš
15. Něm.-sovět. pakt 8/1939
16. Druhá republika
17. Napadení Polska, blesk.válka
18. Bitva o Anglii
19. W.Churchill
20. Velká vlastenecká válka
21. Blokáda Leningradu
22. Holocaust, Osvětim
23. Pearl Harbor
24. Stalingradská bitva
25. Atlantická charta
26. 2.fronta - Normandie
27. Hirošima a Nagasaki
28. Protektorát Č + M
29. Zahr.a dom. odboj
30. Atentát na Hendricha
31. Slovenské nár.povstání
32. Pražské povstání

2.pololetí:

1. OSN
2. Marshalův plán
3. Blokáda Berlína, vznik 2 německých států
4. Občanská válka v Číně
5. Korejská válka
6. NATO
7. Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)
8. Varšavská smlouva
9. Válka v Indočíně
10. Mahátmá Gandhí
11. Apartheid
12. Únorový převrat 1948 v ČSR
13. Lidové milice
14. K.Gottwald a A.Zápotocký
15. M.Horáková, (polit.procesy v 50.letech)
16. Měnová reforma 1953 v ČSR
17. Vietnam X USA (od 1963)
18. Evropské hosp.společenství (EHS, EU)
19. Berlínská zeď
20. Karibská krize
21. Vznik a historie státu Izrael
22. Suezská krize
23. Kulturní revoluce v Číně
24. Hnutí nezúčastněných
25. Jaderné smlouvy 1963,1968
26. Ota Šik - ekon.reforma
27. Pražské jaro 1968
28. 21.8.1968 - okupace ČSR
29. Jan Palach a Jan Zajíc
30. Alternativní kultura v ČSR

odkazy
šestka sedmička osmička devítka