Dějepis na internetu

MEZIVÁLEČNÁ EVROPA


1) Vývoj ve 20.letech:

- 1918-1923 - poválečná hospodářská, sociální a společenská krize ve válkou zničené Evropě
- od 1923 - hospodářské oživení (konjunktura) = oživení společenské
a kulturní
- 1923 pokus:
a) o bolševický puč (N, Bul.)
b) o nacistický puč (N)

EXTRÉMISMUS
levicovýpravicový
komunismusfašismusnacismus
SSSRItálieNěmecko
J.V.StalinB.MussolliniA.Hitler
totalitní režim v čele s neomezeným vládcem, kterého podporují ozbrojené síly a státní úřady
neexistuje soukromé vlastnictví továren a půdypodpora soukromého podnikání
vyvyšování vlastního národa nad ostatními

B.Mussolini po pochodu na Řím, 1922


2)Světová hospodářská krize:

- 24.10.1929 - zhroucení úvěrového systému v USA, propojení národních ekonomik => šíření krize do celého světa, nezaměstnanost => nepokoje, státní zásahy do hospodářství, nárůst extremismu
- F.D.Roosevelt - NEW DEAL


3) Nacismus v Německu:

1923 - NSDAP- Mnichov - pivní puč
MEIN KAMPF -agresivní rasismus, nadřazenost árijců
- 1.1933 - nacisté u moci, diktatura,Adolf Hitler říšským kancléřem => TŘETÍ ŘÍŠE
- 16.2.1933 - požár říšského sněmu = potlačení demokratických svobod

Požár říšského snemu, 2.1933


Veřejné pálení knih v Německu, 1933


- 10.1933 - N vystoupilo ze Společnosti národů
- 1935 - obnovena branná povinnost
- 1936 - remilitarizace Porýní

Norimberk, místo sjezdů NSDAP


NORIMBERSKÉ ZÁKONY: proti Židům
a) křišťálová noc
b) pogromy
c) arizace židovského majetku
d) příprava konečného řešení židovské otázky

Židovská hvězda


Pas s razítkem J - jude,1939


4) Stalinismus: (SSSR 1924-1953)

Lenin a Stalin


- 1924 zemřel V.I.Lenin, diktátorem J.V.Stalin
- totalitní režim
- hospodářství, věda, kultura, školství pod kontrolou KSSS
- budování těžkého a zbrojního průmyslu na úkor životní úrovně obyvatelstva
- násilná kolektivizace v zemědělství

Hladovějící děti v Rusku


- kult osobnosti (neomylnost absolutního vládce)


5) První válečné konflikty 30.let:

a) Japonsko: 1931 Mandžusko, 1937 Čína
b) Itálie: 1935 Etiopie
c) Španělsko: 1936-39 občanská válka, fašisté (generál Franco) podporováni N a It. X republikáni (interbrigády)
- N,It.,SSSR- zkoušky nových zbraní
- Guernica

- Společnost národů nedokázala pomoci napadeným

- Osa Berlín - Řím - Tokio: fašistický blok, cílem světovláda

* APPEASEMENT (USA, VB, FR) = ústupky agresorovi (N, It.,Jap.)

Japonci v Pekingu 1937


6)Věda a technika 1918-1945

- pravidelná letecká doprava
- automobilismus (pásová výroba - FORD)
- elektrifikace průmyslu i měst
- mechanizace a chemizace zemědělství
- využívání volného času - rozhlas, film, gramofon, televize
- radar, počítače
- penicilín, vitamíny, hormony
- atomová fyzika = reaktor, bomba


7) Kultura mezi válkami:

architektura

literatura

nový fenomén - film
hudba - vliv jazzu

- v totalitních státech byla kultura kontrolována státem - mohutné působení propagandy ( "Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.")otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka