Dějepis na internetu

Otázky - svět ve 2.polovině 19.století

1. Kdo byl v USA v roce 1860 zvolen prezidentem?
2. V roce 1863 bylo zrušeno na jihu USA
3. Jak se cizím slovem nazývá oddělení dvou ras na jihu USA, potlačování občanských práv černochů (oddělené školy, restaurace apod.)?
4. Se kterým státem na počátku 20. století Rusko neúspěšně válčilo?
5. Jak se jmenuje teorie, jejímž autorem je Charles Darwin?
6. Co objevil Michael Faraday?
7. Kdo vynalezl dynamit?
8. Kdo vynalezl žárovku?
9. Jak se nazývá průplav spojující Středozemní moře a Rudé moře, který byl otevřen v roce 1869?
10. Na protest proti zvolení Abrahama Lincolna prezidentem USA vystoupilo 11 jižních osad z Unie. Co založilo?
11. Kdo byl Guiseppe Garibaldi?
12. Jak se nazývá způsob vlády v Rusku na konci 19. století?
13. Co bylo zrušeno v roce 1861 v Rusku po opakujících se rolnických bouřích?
14. Jak se nazývá dokument vydaný v roce 1776 byla v USA, který proklamoval rovnost před zákonem, vládu sloužící lidu, právo na život, svobodu aj.?
15. Na konci 19. století vznikl Trojspolek. Které země sem patřily?
16. Které státy tvořily Trojdohodu?
17. Ve kterých letech probíhala válka Severu proti Jihu?
18. Které státy se střetly v Krymské válce?
19. Co od Krymské války očekávala Velká Británie?
20. Vysvětli pojem "polokolonie":
21. Co chtělo Krymskou válkou získat Rusko?
22. Co se stalo na konci 19.st.u Fašody?
23. Kde se odehrávala Búská válka?
24. Ve které válce poprvé zvítězili "žlutí nad "bílými"?
25. Kdo stál v čele sjednocování Německa?
26. Kdy byla sjednocena Itálie?
27. V roce 2004 proběhly oslavy stého výročí uzavření Srdečné dohody. Které státy oslavovaly?
28. Ve kterém roce bylo vyhlášeno Německé císařství?
29. Který stát nejvíce doplatil na Krymskou válku?
30. Které státy vznikly na Balkáně po Berlínském kongresu v roce 1873?


text - svět ve 2.polovině 19.století

odkazy
šestka sedmička osmička devítka