Dějepis na internetu

Rakousko - Uhersko

1. Jméno rakouského císaře 1848-1916?
2. Kdo byl Alexandr Bach?
3. Proč se slangově vězeňskému dozorci říká "bachař"?
4. Charakterizuj období označované jako bachovský absolutismus.
5. Co je cenzura?
6. Co je policejní režim?
7. Se kterým státem válčilo Rakousko v roce 1859 a s jakým výsledkem?
8. Jaké období skončilo vydáním Říjnového diplomu?
9. Kdy byla vydána Únorová ústava?
10. Se kterým státem válčilo Rakousko v roce 1866 a s jakým výsledkem?
11. Které skupina obyvatel Habsburské monarchie požadovala v roce 1867 vytvoření Rakouska-Uherska?
12. Kdy byla vydána Prosincová ústava?
13. Co je Říšská rada?
14. Co znamená pojem "dualismus"?
15. Která území tvořila Předlitavsko?
16. Která území tvořila Zalitavsko?
17. Co měly společné Předlitavsko a Zalitavsko?
18. Jaká práva zaručovala Prosincová ústava?
19. Jaké bylo postavení císaře podle Prosincové ústavy?
20. Jaké právo umožnilo vznik politických stran?
21. Kdo měl volební právo podle Únorové ústavy?
22. Čím měly být tzv.Fundamentální články?
23. Čím se lišili a co měli společné Staročeši a Mladočeši?
24. Proč Češi odmítli Punktace?
25. Vysvětli pojem federace. (viz USA)
26. Které české politické strany měly za cíl soužití rovnoprávných národů ve federativně uspořádané Habsburské monarchii?
27. Kdo byl T.G.Masaryk?
28. Která průmyslová odvětví se nejvíce rozvíjela v českých zemích ke konci 19.st.?
29. Kdy byl položen základní kámen Národního divadla?
30. Co byl a kdy byl založen Sokol?


text - Rakousko - Uhersko

odkazy
šestka sedmička osmička devítka