Dějepis na internetu

otázky - svět v 1.polovině 19.století

1. Definuj pojem "průmyslová revoluce:
2. Ve které zemi začala průmyslová revoluce?
3. Do kterých zemí se PR rozšířila na počátku 19.století?
4. Do kterých zemí se PR rozšířila ve 30.letech 19.století?
5. Do kterých zemí se PR rozšířila ve 2.polovině 19.století?
6. Jaké bylo využití páry?
7. Co všechno ovlivňovala železnice ?
8. Jak se v 19.stol.změnily podmínky pro obchodování?
9. Jak se vlivem PR měnila evropská společnost?
10. Ve kterých zemích vypukla v roce 1848 revoluce?
11. Jaké byly příčiny revoluce ve Francii?
12. Jaké byly příčiny revoluce v Itálii a v Německu?
13. Jaká byla situace před revolucí v Rakousku?
14. Jaké požadavky měla rakouská opozice?
15. Kdo se stal v prosinci 1848 rakouským císařem?
16. Co bylo v Rakousku zrušeno r.1848?
17. O čem jednal Frankfurtský sněm?
18. Jaký je rozdíl mezi tzv. velkoněmeckou a maloněmeckou koncepcí sjednocení Německa?
19. Proč F.Palacký odmítl účast na Frankfurtském sněmu?
20. Proč byly revoluce v roce 1849 poraženy?


text - svět v 1.polovině 19.století
odkazy
šestka sedmička osmička devítka