Dějepis na internetu

Otázky - francouzská revoluce, Napoleon

1. Jak se ve Francii nazýval stav, kam patřila buržoazie a lidové vrstvy?
2. Jak se jmenovalo vězení, dobytím kterého byla zahájena francouzská revoluce ?
3. Jak se ve Francii nazýval revoluční politický klub, který se scházel v knihovně zrušeného kláštera sv. Jakuba?
4. Do které země podnikl tažení Napoleon Bonaparte v roce 1812?
5. Kam byl odvezen Napoleon do vyhnanství po prohrané bitvě u Lipska?
6. Jak se jmenoval maršál, který velel ruské armádě proti Napoleonovi?
7. Jaké státní zřízení přijala v roce 1792 Francie?
8. Co bylo zrušeno ve Francii v roce 1789?
9. Jak se nazývá způsob vlády, kterým vládl Ludvík XVI.?
10. Kde proběhla bitva národů roku 1813?
11. Ve kterém městě se konal kongres, který měl upravit poměry v Evropě po napoleonských válkách?
12. Kde proběhla poslední Napoleonova bitva?
13. Jak se nazývá ostrov, na kterém Napoleon po šestiletém vyhnanství zemřel?
14. Jak se nazývá píseň, která vznikla v období revoluce a je dnes státní hymnou Francie?
15. Proti kterým státům bojoval Napoleon v bitvě u Slavkova?
16. Který politický klub se v roce 1793 převratem dostal ve Francii k moci?
17. Jak se jmenovala manželka Ludvíka XVI.?
18. Kdo stál v čele jakobínského klubu a jakobínské diktatury?
19. V kterém roce byla zahájena francouzská revoluce pádem Bastily?
20. Čí dcerou byla Marie Antoinetta?
21. Jaké státní zřízení v roce 1791 přijala Francie?
22. Kdo velel vítěznému britskému loďstvu v námořní bitvě u Trafalgaru?
23. V kterém roce zvítězil Napoleon v bitvě u Slavkova?
24. Jak se nazývalo nové shromáždění ve Francii, které bylo zvoleno v roce 1792?
25. Kterého roku se Napoleon prohlásil císařem?


text - francouzská revoluce, Napoleon

odkazy
šestka sedmička osmička devítka