Dějepis na internetu

FRANCOUZSKÁ REVOLUCE
A NAPOLEON


1) Francie před revolucí:

Marie Antoinetta, 1775


a) hospodářství:
převážně zemědělství: malé výnosy, vysoké poplatky + neúroda =› vzpoury
řemesla: cechy, průmysl se nerozvíjel
obchod: vnitřní cla - drahota, bohatly přístavy u Atlantiku

b) společnost:
- absolutismus

- 3 stavy:
1. stav = šlechta
2. stav = církev
3. stav = neurození


- náboženská nesvoboda
- cenzura
- velký státní dluh
- daně platil jen 3.stav

c)opozice požadovala:
- omezení absolutismu
- odstranění všech privilegií 1.a 2.stavu
- podíl 3.stavu na moci
- svobodu podnikání


2) Revoluce: 3 fáze

I. MONARCHIE: 5.1789 - 9.1791

- 5.1789 - svolány Generální stavy


- neshody 1.a 2. se 3.stavem =› král povolal vojsko =› povstání Pařížanů
- 14.7.1789 - pád BASTILY => byla zrušena privilegia 1.a 2.stavu, desátky a cechy ale nebylo zrušeno poddanství

8.1789 - DEKLARACE LIDSKÝCH A OBČANSKÝCH PRÁV
např.
- rovnost před zákonem
- svoboda projevu
- nedotknutelnost soukromého majetku

Francouzští revolucionáři,1792


II.KONSTITUČNÍ MONARCHIE: 9. 1791 - 9. 1792
ÚSTAVA - král ji odmítl podepsat a pokusil se o útěk z FR (zadržen)
- 1792 - válka s Rakouskem a Pruskem (dobrovolníci)
- král zatčen a uvězněn
- v čele revoluce girondisté

II. REPUBLIKA: 9. 1792 - 7. 1794
KONVENT = parlament
- v čele Konventu jakobíni
- král popraven=›odpor celé Evropy =› válka, život ve FR podřízen válce

Poprava Ludvíka XVI.,1793


- "Velký teror"- hromadné popravy odpůrců jakobínů =›vzpoura proti vládě jakobínů =›konec revoluce


3) Důsledky revoluce:

a) Konvent = podíl 3.stavu na moci (volební právo)
b) zdanění 1.a 2.stavu
c) republika
d) majetkové přesuny ve prospěch buržoazie + svoboda podnikání =›začátek kapitalismu


4) Napoleon:


konec revoluce = ústup od reforem (např.volební právo měli jen bohatí muži)
1799 - Napoleon Bonaparte = 1.konzulem
1804 - Napoleon se prohlásil císařem, konec FR republiky

Císařská korunovace, 1804


a) vnitřní politika:
nové školství,
občanský zákoník,
budování komunikací,
levné potraviny pro chudé

b) zahraniční politika = dobyvačné války
1805 - Slavkov - FR x R + RAK
Trafalgar - FR x VB =›kontinentální blokáda

Námořní bitva u Trafalgaru, 1805


1812 - tažení do Ruska (zima)

Pořár Moskvy, 18121813 - Lipsko - bitva národů =›Elba
1815 - Waterloo - FR x VB + Prus. =›sv.Helena

Waterloo, 1815c)Vídeňský kongres: 1814 - 1815
o uspořádání poměrů v Evropě po napoleonských válkách


otázky

odkazy
šestka sedmička osmička devítka