Dějepis na internetu

Otázky - prům.rev., Asie, Amerika

1. Definice "průmyslové revoluce":
2. Proč začala PR ve Velké Británii?
3. Která hosp.odvětví se ve VB postupně zprůmyslňovala?
4. Které druhy dopravy se ve VB ve 2.pol.18.st.nejvíce rozvíjely?
5. Jaké byly důsledky PR ve VB?
6. Které asijské státy se Evropanům nepodařilo nikdy zkolonizovat?
7. Proč od 18.stol.Čína a Japonsko zaostávaly za ostatními zeměmi?
8. Proč se Evropanům podařilo kolonizovat Indii?
9. Co označujeme pojmem "perla britského impéria"?
10. Kdy začalo osidlování S-Ameriky britskými kolonisty?
11. Jaký náboženský původ měli první američtí kolonisté?
12. Co bylo důsledkem Sedmileté války v Asii a v Americe?
13. Charakterizuj hospodářství severní části amerických osad.
14. Charakterizuj hospodářství střední části amerických osad.
15. Charakterizuj hospodářství jižní části amerických osad.
16. Kdo se v amerických osadách podílel na samosprávě?
17. Proč došlo k události označované jako "Bostonský čajový dýchánek"?
18. Vysvětli pojem "bojkot":
19. Den díkůvzdání - kdy, proč:
20. Den nezávislosti - kdy, proč:
21. Ve kterém roce zahájili Američané vojenské akce proti britské koloniální armádě?
22. Jak dlouho trvala americká válka za nezávislost?
23. Kdy Britové uznali nezávislost USA?
24. Jaké státní zřízení mají USA?
25. Co znamená pojem "federální stát"?
26. Kdo je hlavou USA?
27. Jak se jmenoval 1.americký prezident?
28. Jaké bylo podle ústavy USA postavení černochů a Indiánů.
29. Co měly všechny státy Unie společné.
30. V čem se lišily jednotlivé státy Unie?


text - věda, průmyslová revoluce, Asie, Amerika

odkazy
šestka sedmička osmička devítka