Dějepis na internetu

Věda v 18.století,
Průmyslová revoluce,
Asie,
Amerika


Vědecký a technický pokrok v 18.století:

- specializace věd
- zveřejňování vědeckých poznatků
- vědecké noviny a časopisy
- vědecká akademie
- věda na univerzitách

Příklady:
- teplotní stupnice °C
- očkování proti neštovicím
- bleskosvod
- teplovzdušný balón
- parní stroj
- dvojslovné pojmenování v biologii
- zákon zachování hmoty
- elektrický proud


Horkovzdušný balón, 1783


Význam parního stroje:
končí ruční výroba, začíná strojová výroba zboží (manufaktura X továrna)

Parní stroj = zdroj energie, 1783


Průmyslová revoluce v Anglii:

PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE = velká technická a společenská změna způsobená hromadným zaváděním strojů do výroby

předpoklady:
a) kapitál (peníze)
b) pracovní síla (dělníci)
c) odbytiště (kolonie)
d) schopnost využít objevy a vynálezy v praxi

průběh:
a) mechanizace textilnictví
b) parní stroj
c) těžba uhlí a rud =› hutě, slévárny
d) doprava
- lodní
- železniční


Spřádací stroj, 1764


Uhelné doly v Anglii, 1792


Iron bridge, 1779


důsledky:
a) kapitalismus
b) proletariát
c) prohloubení rozdílů mezi bohatými a chudými
- rozbíjení strojů


Asijské státy v 18.století:

Čína a Japonsko = státy s pevnou státní správou a silnou armádou se Evropanům nepodařilo kolonizovat X izolace =› zaostávání

Indie = nejednotný stát, Evropané využívali vnitřních sporů =› hospodářská a vojenská kolonizace, VB x FR =› "perla britského impéria"

Britové dobývají Indii


Tádž Mahal, postaven 1648


Americké osady v 18.století:

- V pobřeží S-Ameriky - osady náboženských emigrantů z Evropy (kolonie VB a FR)
- farmy, plantáže, postup do vnitrozemí
- boje s Indiány
- VB x FR - Sedmiletá válka v Evropě =› FR ztratila všechny americké
i indické kolonie
- S - farmy, rybolov, Boston, puritáni
- STŘ - národnostně pestřejší ›tolerance, New York, Philadelphia, průmysl
- J - plantáže, otroci
- samospráva - jen bílí - větší účast než v Evropě


Boje s Indiány


Trh s otrokyAmerická revoluce:

- 60.léta 18.století - britská vláda zvýšila daně a cla v amerických osadách
= › odpor X VB =› bojkot dováženého zboží ( Bostonské pití čaje )

Bostonské pití čaje, 1773


Boj Američanů za nezávislost, 1775


- 1774 - I. kontinentální kongres
- ozbrojené milice
- od 1775 otevřený konflikt s VB
4.7.1776 PROHLÁŠENÍ NEZÁVISLOSTI
- do 1781 válka s VB za nezávislost, vítězství › mírová smlouva, VB uznala nezávislost USA
federální ústava: USA = stát s ústřední vládou, která respektuje práva jednotlivých států Unie (prezident, kongres, senát)

G. Washington,1776otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka