Dějepis na internetu

Osvícenský absolutismus
= neomezená moc panovníka, ale panovník usiluje o zlepšení života poddaných pomocí reforem, současně upevňuje svou moc
a oslabuje moc církve


1) Prusko:

- vznik 1701
- nevolnictví
- moderní armáda - měla dobývat nová území (velké náklady)
FRIDRICH II. VELIKÝ
a) podporoval manufaktury (zbrojovky, soukenictví, plátenictví),
b) výstavbu silnic a průplavů,
c) podporoval vzdělanost,
tím chtěl dosáhnout větší bojeschopnosti Pruska
územní zisky: Slezsko, Z - Polska
- území Pruska se zdvojnásobilo, z Pruska se stala velmoc

Fridrich II. podporoval výrobu manufakturách


2) Rusko:

- 2.pol.18.století
- nevolnictví
- policejní režim
KATEŘINA II. VELIKÁ :
a) podpora vzdělanosti
b) budování armády
nová území: přístup k Černému moři (Oděsa, Sevastopol), V - Polsko, Bělorusko

Kateřina II., 1762
3) Rakousko

1713 - KAREL IV.: Pragmatická sankce
= vláda na území Habsburské monarchie měla v případě vymření rodu po meči přecházet na potomky v ženské linii
- 1740 - vymření Habsburků po meči

Marie Terezie v jedenácti letech


MARIE TEREZIE 1740-80
Války o dědictví habsburské s Bavorskem, Saskem a Pruskem (ztráta Slezska 1763)
Reformy M-T:
a) ve státní správě:
*byrokracie (školení úředníci)
*společné úřady pro celou říši
b) v soudnictví:
*zákaz mučení při výslechu
*nezávislé soudy mimo vliv šlechty
c) v hospodářství:
*manufaktury
*jednotná měna, míry a váhy
*zrušena vnitřní cla
*KATASTR (soupis)
d) ve školství:
*1774 - povinná školní docházka

Vídeň - sídlo císařovny, 1760Manufaktura - přádelna, 1764JOSEF II. 1780-90
1781:
- toleranční patent
- konec diskriminace Židů
- zrušení nevolnictví

- omezení vlivu církve + omezení cenzury
- národní oživení, nárůst českého vlastenectví, začátek ČNO (F.L.Věk)

otázky

odkazy
šestka sedmička osmička devítka