Dějepis na internetu

Otázky - věda, technika
a osvícenství v 17. a 18.století

1. Které státy byly tzv.staré koloniální mocnosti?
2. Které státy byly tzv.nové koloniální mocnosti?
3. Proč byly vytvářeny kolonie?
4. Co se do kolonií vyváželo z Evropy?
5. Kam byli z Evropy vyváženi koně?
6. Co se vozilo z Afriky do Ameriky?
7. Co se do Evropy vozilo z Asie?
8. Co se do Evropy vozilo z Afriky?
9. Co se do Evropy vozilo z Ameriky?
10. Co se do Evropy vozilo z Austrálie?
11. Který stát byl největší námořní a koloniální mocností?
12. Jakých poznatků bylo potřeba pro obchod?
13. Jakých poznatků bylo potřeba pro výrobu?
14. Co se z Evropy vozilo do Austrálie?
15. Co je encyklopedie?
16. Co je tolerance?
17. Co je fanatismus?
18. Co je osvícenství?
19. Čím podle osvícenců měl být změněn svět?
20. Jak osvícenství přijímala církev?


text - věda, technika a osvícenství v 17.a 18.století

odkazy
šestka sedmička osmička devítka