Dějepis na internetu

Věda, technika a osvícenství
v 17. a 18.století


1) Zrod moderní vědy:

= odklon od náboženských představ
pro výrobu a obchod bylo potřeba:
a) nových poznatků o chemických a fyzikálních vlastnostech surovin
b) nových technických zařízení
c) nových poznatků zeměpisných a astronomických

- rozvoj přírodních a technických věd:
1/ astronomie: dalekohled (G.Galilei), pohyb planet (J.Kepller),
gravitace (I.Newton)
2/ fyzika: mikroskop (Hook), světlo (I.Newton), atmosférický tlak (Toricelli), vakuum, parní stroj ( J.Watt)


Důkaz existence vakua - dvě kovové polokoule, z nichž byl odsán vzduch, nelze oddělit ani osmi páry koní.


2) Osvícenství

- filosofický směr 18.století ve Francii, vznikl jako protiklad barokní zbožnosti, proti víře klade důraz na rozum a vědecké poznání
"Poznání je prostředek k ovládnutí a změně světa."

osvícenci: Voltaire, Montesquiev, Rousseau, Diderot
- snažili se o zpřístupnění vědeckých poznatků veřejnosti prostřednictvím:

ENCYKLOPEDIE

prosazovali:
- názorovou toleranci X fanatismu
- volnou hospodářskou soutěž (konkurence)
- přirozena práva člověka
= to mělo změnit společnost


Voltaire a Diderot3) Mimoevropský svět v 17. a 18.století

- evropský kolonialismus - hl. VB, FR a NIZ na úkor ŠP a PORT
- kolonialismus začal kvůli zisku, který měl být zajištěn obchodem
- z Evropy se vyvážel do všech kolonií alkohol, kovové výrobky, textil, zbraně, do Ameriky i koně
Do Evropy se dováželo:
a) z Ameriky: tabák, cukr, bavlna, káva,kožešiny, Au, Ag
b) z Afriky: koření (do Ameriky otroci )
c) z Asie: koření, čaj, Au, Ag, textil, porcelán


Transport černých otroků na africké pobřeží, kde na ně čekaly otrokářské lodě plující do Ameriky. Cestu do ameriky přežila asi jen třetina přepravovaných otroků.


otázky

odkazy
šestka sedmička osmička devítka