Dějepis na internetu

BAROKO


Vatikán - 1667

1) Barokní kultura:

16./17.stol., Itálie
17./18.stol. katolická Evropa + španělské a portugalské kolonie
využíváno katolickou církví k rekatolizaci

znaky baroka: působí na city člověka

a) architektura: mohutné, zdobené stavby na křivkovém půdorysu, bohatá štuková výzdoba, sochy, fresky ( kostely, kláštery, zámky, paláce, měšťanské domy) BERNINI

b) sochařství: snaha vyjádřit různé nálady a pocity

c) malířství: náboženské náměty, portréty, světlo X stín (na objednávku) RUBENS, VAN DYCK, HOLLAR, REMBRANDT

Pavel Rubens: Korunovace ctnostného hrdiny, 1614


d) divadlo: kritika špatných vlastností,

MOLIERE - Lakomec


e) hudba: vznik opery, zdokonaleny hudební nástroje,(Bach)

J.S.BACH


2) České baroko:

české baroko

prosadilo se po Třicetileté válce, napomáhalo rekatolizaci

architektura: DEITZENHOFEROVÉ, SANTINI(chrám sv. Mikuláše, Chlumec nad Cidlinou, Buchlovice)

sochařství: doplňovalo architekturu BROKOF, BRAUN (Karlův most)

malířství: náboženské náměty, portréty , REINER, ŠKRÉTA, BRANDL, KUPECKÝ

hudba: symfonická, písňová, opery, ADAM MICHNA Z OTRADOVIC, JOSEF MYSLIVEČEK, JAKUB JAN RYBA

Deitzenhoferové - Interiér kostela Máří Magdalény v Karlových Varech


Santini - kostel na Zelené hoře


Santini - půdorys kostela na Zelené hoře


Valdštejnská zahrada


Barokní sousoší na Karlově mostě
3) Život na venkově v době baroka:

Barokní móda šlechtyA) ZÁMEK = obydlí šlechtice + centrum společenské kulturní a hospodářské, park, divadlo, nemá obrannou funkci

B) PODZÁMČÍ - zaměstnanci zámku bydleli v odlehlých částech zámku, měli různé společenské postavení, panské statky, mlýny, sýpky, lesy, pivovary, rybníky, vězení

C) VES - byla zdrojem příjmů šlechty, renta v úkonech, naturáliích
a peněžní,
vesnické obyvatelstvo:
a) svobodníci:(kováři, mlynáři), byli vzdělaní
b) poddaní: (nevolníci), častá povstání nevolníků( 1775 - Chlumec )


4) Barokní město:

po Třicetileté válce byla města zničená, bez vlastní samosprávy,
17./18.st. = začátek nového rozkvětu měst jako center řemesel a obchodu
- náměstí s radnicí, trhy
- kostel, fara, škola
- příměstské hospodářství
- špatná hygiena, požáry

městské obyvatelstvo:
a) plnoprávní: mistři, kupci
b) neplnoprávní: nádeníci, služky, učedníci, chudina


otázky
odkazy
šestka sedmička osmička devítka