Dějepis na internetu

Témata referátů


1.pololetí

Ludvík XIV.
Petr Veliký
Jan Amos Komenský
Galileo Galilej
Jan Kepler
Issac Newton
Marie Terezie
Tereziánský katastr
Josef II.
Kateřina Veliká
Fridrich II. Luigi Galvani
Alessandro Volta
Carl Linné
James Watt
Prokop Diviš
Sedmiletá válka
Bostonské pití čaje
George Washington
Thomas Jefferson
Ludvík XVI. a Marie Antoineta
Bastila
Maximilien de Robespierre
Napoleon Bonaparte
Bitva tří císařů
Watterloo
Víděňský kongres


2.pololetí

1. Rakousko 1848
2. Giuseppe Garibaldi
3. Otto vo Bismarck
4. Krymská válka
5. Abraham Lincoln
6. KU-KLUX-KLAN - rasizmus v USA
7. František Josef I.
8. Alexandr Bach - reformy ve státní správě
9. Říjnový diplom
10. Prusko-rakouská válka 1866
11. František Křižík
12. T.G.Masaryk
13. Ch.Darwin
14. D.I.Mendělejev
15. W.Roentgen
16. J.Verne
17. T.A.Edison
18. A.G.Bell
19. A.Nobel
20. S.Freud
21. Čína ve 2.pol.19.st.
22. Japonsko ve 2.pol.19.st.
23. Búrská válka
24. Rusko-japonská válka
25. Balkánské války 1912-1913
26. Srdečná dohoda
27. Trojspolek
28. Trojdohoda
29. Atentát v Sarajevu
30. Bitva u Verdunu

odkazy
šestka sedmička osmička devítka