Dějepis na internetu

Otázky - Ruské revoluce 1917

 1. Proč se ruský car vzdal v roce 1917 trůnu?
 2. Ve kterém měsíci roku 1917 se car vzdal trůnu?
 3. Co byla Prozatímní vláda?
 4. Jaká očekávání nesplnila Prozatímní vláda?
 5. Co byly sověty?
 6. Kdo byli bolševici?
 7. Jak se jmenoval vůdce bolševiků?
 8. Kdy bolševici přepadli Zimní palác?
 9. Proč bolševici přepadli Zimní palác?
 10. Co byla Rada lidových komisařů?
 11. Proč byly vydány Dekret o půdě a dekret o míru?
 12. Se kterou mocností Rusko v roce 1818 uzavřelo separátní mír?
 13. Co způsobilo znárodnění podniků?
 14. Která občanská práva získali Rusové po říjnové revoluci 1917?
 15. Kdo zvítězil v občanské válce v Rusku?
 16. Co znamená zkratka NEP?
 17. V jakém postavení bylo Rusko na Pařížské mírové konferenci?
 18. Který stát jako první uznal bolševickou vládu v Rusku?
 19. Jak skončila carská rodina?
 20. Jak se v roce 1922 změnil název Ruska?
text - Ruské revoluce 1917

odkazy
šestka sedmička osmička devítka