Dějepis na internetu

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA: (28.7.1914 - 11.11.1918)


I.světová válka

1)Příčiny:

- záminka: atentát na R-U následníka trůnu 6.1914 v Sarajevu
- skutečný důvod: snaha Německa o znovurozdělení kolonií a o zisk části území Ruska, posílení velmocenského postavení N + I + JAP
- 28.7.1914 - R-U X SRBSKU => v platnost vešly všechny spojenecké smlouvy:

SRBSKO + R + FR + VB proti R-U + N + TUR. + BUL.

Itálie - neutrální

Rakousko - Uhersko vyhlašuje válku Srbsku, 1914- předpoklad: blesková válka
- skutečnost: zákopová válka (kulomety => obrovské ztráty)

- novinky ve válečnictví:
1/ letadla
2/ tanky - 1915, VB, Somma

Britský tank Mark V.


3/ bojové plyny - N - YPER

Oběti plynového útoku4/ obrněné vlaky
5/ ponorky


2) Bojiště:

A) EVROPA
1/ J - fronta: R-U + BUL X SRBSKU, 1915 - ITÁLIE X R -U (Dolomity, Piava)

2/ V - fronta: N + R-U X RUSKU, střídavé úspěchy, 1917 - zhroucení ruské armády (revoluce ), N postup na východ, uvolnění sil pro boje na západě

3/ Z - fronta: rozhodující, N porušilo neutralitu NIZ a LUC, útok proti FR až k Paříži (taxi), ustálení fronty na Marně (VERDUN), VB u Sommy

Letecké snímky Verdunu před a po bitvě


Padlí u Verdunu


Po bitvě u Sommy


Německý upoutaný balón v akci na západní frontě, 1915


- 3. 1917 - vstup USA do války na straně VB a FR => 1918 ofenzíva

- 11.11.1918 -N + R-U požádalo o příměří=> konec války

B) ASIE: dobytí N obchodních základen Japonskem

C) AFRIKA: dobytí N kolonií Velkou Británií

Závěr:
- pro vítězství byla důležitá i hustota železnic, telefonní a telegrafní spojení, výroba oceli, potravin, zdravotnického materiálu......
- Dohoda měla i díky koloniím větší možnosti a proto válku vyhrála

Britské tanky před katedrálou v Kolíně nad Rýnem, 1918


3) Důsledky pro obyvatelstvo:

- přídělový systém X černý trh
- emancipace žen
- zbídačení většiny obyvatelstva X noví boháči (vojenští dodavatelé, překupníci...)
- radikalizace : levicová - komunismus (Rusko) a pravicová - fašismus (Německo)


4) Versailleský systém:

- 1919 - 1920 - PAŘÍŽ - mírová konference s cílem ukončit I.světovou válku podpisem mírových smluv mezi vítězi a poraženými

Versailleský mírový systém

vítězové:
a) "státy s obecnými zájmy"(USA, VB, FR, ITÁLIE, JAP)
b) "státy s omezenými zájmy"(ČSR, POL, JUG, NIZ....)

poražení: N, RAK, MAĎ, TUR

RUSKO: bolševická vláda odmítla účast, pokusila se rozvrátit konferenci dočasným nastolením komunistických vlád na Slovensku, v Bavorsku, Maďarsku a Polsku


5) Podpis mírových smluv:

1. Německo - červen 1919
a) nové hranice Německa
b) demilitarizované pásmo v Porýní
c) omezení početního stavu německé armády na 100 000 mužů
d) reparace (válečné náhrady)

2. Rakousko - září 1919
a) zákaz spojení s Německem
b) zákaz návratu Habsburků na rakouský trůn


6) Společnost národů:

nová světová organizace, vznikla z podnětu amerického prezidenta Wilsona:


otázky

odkazy
šestka sedmička osmička devítka